Docència a la Facultat

Com a professora de la UB, vaig ser associada des del 2000 al 2003, any des del qual sóc professora titular d'escola universitària.

Vaig impartir assignatures diverses a la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, a la llicenciatura en Documentació des del curs 2000-2001 fins que es van estingir. Vaig començar amb matèries relacionades amb les tecnologies, els recursos tecnològics i l'automatització de biblioteques, àmbit de la meva feina com a bibliotecària de la UB, ampliant després l'espectre a altres àmbits com la introducció a la documentació, l'anàlisi de contingut, el disseny d'intranets i taxonomies corporatives, i l'avaluació de la recuperació d'informació. També vaig tutoritzar treballs finals de llicenciatura.

Des del curs 2009-2010, d'inici del grau d'Informació i Documentació, he impartit docència en aquest ensenyament a les assignatures següents:

  • Cerca i ús d'informació
  • Suport i formació d'usuaris
  • Mètodes i tècniques de planificació
  • Fonaments de cognició humana
  • Elaboració de productes informatius

També he impartit docència a grups d'alumnes del màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials que necessitaven fer complements de formació o crèdits d'anivellament en cerca i ús d'informació en l'àmbit del patrimoni documental i vaig impartir una assignatura de catalogació i indexació en un máster online de la OEI sobre biblioteca escolar.