Gestió

Durant el meu recorregut a la universitat he dut a terme encàrrecs de gestió que m'han permès aprendre moltes coses i dur a terme iniciatives força enriquidores.

  • He estat Secretària del Consell d'Estudis de la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, càrrec que em va permetre, entre d'altres coses, dissenyar i coordinar el Pla d'Acció Tutorial (PAT) de la diplomatura, un dels primers de tota la UB.
  • Vaig ser Vicedegana per a afers acadèmics i de qualitat de la Facultat. Aquest càrrec em va donar l'oportunitat de formar part d'equips de treballl per elaborar propostes de normatives com ara la de permanència de la UB o les directrius de semipresencialitat de la UB. Vaig entrar en el món de la qualitat universitària, creant i presidint la Comissió de Qualitat de la Facultat, desenvolupant i liderant el sistema de qualitat del centre. Una altra de les iniciatives més interessants que vaig poder dur a terme va ser el disseny i posada en marxa del primer grau en format semipresencial de Catalunya, el grau d'Informació i Documentació, i de dissenyar la doble titulació INFOCOM (Informació i Documentació + Comunicació Audiovisual). Evidentment, totes aquestes iniciatives es van desenvolupar gràcies al treball conjunt de moltes persones de la Facultat.
  • Actualment, malgrat no tenir cap càrrec, segueixo duent a terme altres encàrrecs a la UB, a banda de la docència i les publicacions. Com a exemples: formo part de l'equip de tutors del PAT del grau d'Informació i Documentació, formo part del Consell de redacció dels Quaderns de docència universitària, editats per l'ICE de la UB i sóc membre de la Comissió de seguiment del Màster en docència universitària per a professorat novell, de la UB.

Fora de la UB, també he estat vicepresidenta del COBDC (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya).