Docència - Altres

A banda de la docència als ensenyaments oficials de la Facultat, des del 1996 he impartit formació i cursos en relació a diferents matèries, entre els quals en destacaria els exemples següents:

  • Anàlisi de contingut, indexació i classificació: a una maestría a El Salvador i a personal de biblioteca de la Universidad Autònoma de Guadalajara (Mèxic)
  • Disseny, desenvolupament i gestió de la biblioteca electrònica: a personal de biblioteca de la Universitat de Cuyo (Mendoza, Argentina), a bibliotecaris de la Universitat de Lleida i a bibliotecaris de la UB.
  • HTML, CSS i disseny de contingut web: a bibliotecaris de la UB.
  • Procés de cerca i ús de la informació a Internet: a personal d'administració de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i al personal de biblioteques universitàries d'El Salvador.
  • Creació d'intranets i taxonomies corporatives: a personal bibliotecari de la Biblioteca de Catalunya.
  • Moodle i disseny de docència interactiva a Moodle: a profesorat de la UB i a professorat del Colegio Estudio (Madrid).