Altres activitats

Activitats de caire editorial

  • Coordinació de les traduccions al català de directrius i altres textos normatius de l'àmbit de la Biblioteconomia i Documentació, per encàrrec del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. http://www.cobdc.org/publica/directrius/sumaris.html

 

Cursos impartits

  • Curs sobre taxació de documents, per al personal de la Biblioteca de Catalunya. 10 i 12 de febrer de 2014.

 

Aparicions en mitjans de comunicació