SERI: selecció de recursos d'interès

Per Amadeu Pons i Serra

Sumari general

1 Fonts secundàries 9 Informació jurídica
2 Diccionaris 10 Informació periodística
3 Enciclopèdies 11 Informació mèdica
4 Guies i directoris 12 Informació química
5 Repertoris biogràfics 13 Informació econòmica i empresarial
6 Estadístiques 14 Informació sobre patents i normes
7 Informació geogràfica 15 Recursos d'actualització
8 Fonts per a imatges  

 

Presentació

Aquesta selecció de fonts d'informació s'ha creat com a material de treball per als alumnes del grau d'Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona, però pot ser útil per a qualsevol persona que necessiti localitzar una informació concreta ràpidament.

Per un cantó hi ha d'obres de consulta generals tant primàries (diccionaris, enciclopèdies, guies i directoris, repertoris biogràfics i estadístiques) com secundàries (bibliografies, catàlegs, cercadors a Internet, reculls de recursos en línia...).

També hi ha una mostra de fonts especialitzades (per a informació geogràfica, legal, periodística, química, mèdica i sobre normes i patents).

S'inclou també una selecció d'eines per a estar al dia en Informació i Documentació (congressos, revistes professionals, llistes de distribució, editorials...).

L'àmbit geogràfic és internacional. Majoritàriament s'inclouen fonts disponibles en línia i d'accés gratuït (si no s'indica el contrari).

Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.

 

 

Les cinc darreres novetats incorporades

 

Recursos d'actualització - Llibreries

Documenta. Pau Claris 144. 08009 Barcelona.
Finestres. Diputació, 249. 08007 Barcelona.

 

Fonts secundàries per a la cerca d'informació - Catàlegs de biblioteques - De patrimoni bibliogràfic

Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español [en línia]: CCPB. [Madrid]: Ministerio de Cultura y Deporte. <http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac/>. [Consulta: 2 set. 2021].

 

Fonts secundàries per a la cerca d’informació - Repositoris i biblioteques digitals

Trencadís [en línia]: fons locals digitalitzats. Barcelona: Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Biblioteques. <https://trencadis.diba.cat/>. [Consulta: 1 set. 2021].

 

Fonts secundàries per a la cerca d'informació - Catàlegs de biblioteques - De patrimoni bibliogràfic

Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya [en línia]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya. <https://stoic.csuc.cat/search~S22*cat>. [Consulta: 28 agost 2021].

 

Recursos d'actualització - Congressos i fires

IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives) conference. Anual (setembre-octubre). Itinerant.

 

 

 

____________________________________________________

Data d'actualització: 3 oct. 2021