SERI: selecció de recursos d'interès

Per Amadeu Pons i Serra

Sumari general

1 Fonts secundàries 9 Informació jurídica
2 Diccionaris 10 Informació periodística
3 Enciclopèdies 11 Informació mèdica
4 Guies i directoris 12 Informació química
5 Repertoris biogràfics 13 Informació econòmica i empresarial
6 Estadístiques 14 Informació sobre patents i normes
7 Informació geogràfica 15 Recursos d'actualització
8 Fonts per a imatges  

 

Presentació

Aquesta selecció de fonts d'informació s'ha creat com a material de treball per als alumnes del grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital de la Universitat de Barcelona, però pot ser útil per a qualsevol persona que necessiti localitzar una informació concreta ràpidament.

Per un cantó, hi ha d'obres de consulta generals tant primàries (diccionaris, enciclopèdies, guies i directoris, repertoris biogràfics i estadístiques) com secundàries (bibliografies, catàlegs, cercadors a Internet, reculls de recursos en línia...).

També hi ha una mostra de fonts especialitzades (per a informació geogràfica, legal, periodística, química, mèdica i sobre normes i patents).

S'inclou també una selecció d'eines per a estar al dia en Informació i Documentació (congressos, revistes professionals, llistes de distribució, editorials...).

L'àmbit geogràfic és internacional. Majoritàriament, s'hi inclouen fonts disponibles en línia i d'accés gratuït (si no s'indica el contrari).

Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.

 

Les cinc darreres novetats incorporades

Fonts secundàries per a la cerca d'informació - Bibliografies generals

National bibliographic register [en línia]. [The Hague]: IFLA. Bibliography Section. <https://www.ifla.org/g/bibliography/national-bibliographic-register/>. [Consulta: 24 maig 2024].

 

Fonts d'informació econòmica i empresarial - Diccionaris i enciclopèdies

Nadal, Jordi (dir.). Història econòmica de la Catalunya contemporània. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988-1994. 6 vol. ISBN 84-7739-050-9.
Disponible també en línia a: https://www.enciclopedia.cat/historia-economica-de-la-catalunya-contemporania

 

Fonts d'informació econòmica i empresarial - Diccionaris i enciclopèdies

Cabana i Vancells, Francesc. Fàbriques i empresaris: els protagonistes de la Revolució Industrial a Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001. 4 vol. ISBN 84-7794-801-1. Disponible en línia a: https://www.enciclopedia.cat/fabriques-i-empresaris

 

Fonts d'informació econòmica i empresarial - Diccionaris i enciclopèdies

Cabana i Vancells, Francesc. Caixes i bancs de Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1996-2000. 4 vol. ISBN 84-4122-566-4. Disponible en línia a: https://www.enciclopedia.cat/caixes-i-bancs-de-catalunya

 

Fonts d'informació mèdica - Obres de consulta

Enciclopèdia de medicina i salut. Dir. general, Josep del Hoyo Calduch. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1989-1991. 10 vol. ISBN 84-7739-083-5. Disponible també en línia a: https://www.enciclopedia.cat/enciclopedia-de-medicina-i-salut.

 

____________________________________________________

Data d'actualització: 26 maig 2024