SERI: selecció de recursos d'interès

Amadeu Pons

 

Sumari general

1 Fonts secundàries 8 Informació legal
2 Diccionaris 9 Informació periodística
3 Enciclopèdies 10 Informació mèdica
4 Guies i directoris 11 Informació química
5 Repertoris biogràfics 12 Informació econòmica i empresarial
6 Estadístiques 13 Informació sobre patents i normes
7 Informació geogràfica 14 Recursos d'actualització

 

Presentació

Aquesta selecció de fonts d'informació s'ha creat com a material de treball per als alumnes del grau d'Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona, però pot ser útil per a qualsevol perdona que necessiti localitzar una informació concreta ràpidament.

Per un cantó hi ha d'obres de consulta generals tant primàries (diccionaris, enciclopèdies, guies i directoris, repertoris biogràfics i estadístiques) com secundàries (bibliografies, catàlegs, cercadors a Internet, reculls de recursos en línia...).

També hi ha una mostra de fonts especialitzades (per a informació geogràfica, legal, periodística, química, mèdica i sobre normes i patents).

S'inclou també una selecció d'eines per a estar al dia en Informació i Documentació (congressos, revistes professionals, llistes de distribució, editorials...).

L'àmbit geogràfic és internacional. Majoritàriament s'inclouen fonts disponibles en línia i d'accés gratuït (si no s'indica el contrari).

Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.

 

 

Les cinc darreres novetats incorporades

Eines per a la cerca d'informació - Repositoris i biblioteques digitals

BuscaRepositorios [en línia]: repositorios institucionales españoles de acceso abierto. [Barcelona]: Universitat de Barcelona: [Madrid]: CSIC. <https://www.accesoabierto.net/repositorios/>. [Consulta: 15 des. 2019].

 

Fonts d'informació periodística - Hemeroteques retrospectives

ARCA [en línia]: arxiu de revistes catalanes antigues. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, [2006-  ]. <https://arca.bnc.cat/>. [Consulta: 12 des. 2019].

 

Diccionaris - D'altres llengües - Francès

Larousse [en línia]. Paris: Larousse. <https://www.larousse.fr/portail/>. [Consulta: 24 oct. 2019].

 

Guies i directoris - Entitats de recerca: universitats, museus, congressos... - Internacional

International conference alerts [en línia]. [Chennai, India]: International Conference Alerts, 2019-  . <https://internationalconferencealerts.com/>. [Consulta: 8 oct. 2019].

 

Fonts d'informació química - Bases de dades de substàncies

Reaxys [en línia]. Frankfurt am Main: Elsevier, 2009-  . És continuació de Beilstein database. Accés des del CRAI de la UB. [Consulta: 21 set. 2019].

 

 

____________________________________________________

Data d'actualització: 15 des. 2019