SERI: selecció de recursos d'interès

Per Amadeu Pons i Serra

Sumari general

1 Fonts secundàries 8 Informació legal
2 Diccionaris 9 Informació periodística
3 Enciclopèdies 10 Informació mèdica
4 Guies i directoris 11 Informació química
5 Repertoris biogràfics 12 Informació econòmica i empresarial
6 Estadístiques 13 Informació sobre patents i normes
7 Informació geogràfica 14 Recursos d'actualització

 

Presentació

Aquesta selecció de fonts d'informació s'ha creat com a material de treball per als alumnes del grau d'Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona, però pot ser útil per a qualsevol persona que necessiti localitzar una informació concreta ràpidament.

Per un cantó hi ha d'obres de consulta generals tant primàries (diccionaris, enciclopèdies, guies i directoris, repertoris biogràfics i estadístiques) com secundàries (bibliografies, catàlegs, cercadors a Internet, reculls de recursos en línia...).

També hi ha una mostra de fonts especialitzades (per a informació geogràfica, legal, periodística, química, mèdica i sobre normes i patents).

S'inclou també una selecció d'eines per a estar al dia en Informació i Documentació (congressos, revistes professionals, llistes de distribució, editorials...).

L'àmbit geogràfic és internacional. Majoritàriament s'inclouen fonts disponibles en línia i d'accés gratuït (si no s'indica el contrari).

Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.

 

 

Les cinc darreres novetats incorporades

Àmbit de la recerca: universitats, museus, congressos... - Àmbit català

Cercador d’expertes [en línia]. [Barcelona]: Institut Català de les Dones, 2018-  . <https://expertes.dones.gencat.cat/cercador/>. [Consulta: 4 agost 2021].

 

Àmbit de la recerca: universitats, museus, congressos... - Àmbit espanyol

Base de datos de mujeres investigadoras y tecnólogas [en línia]. [Barcelona]: Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). <https://cientificas.amit-es.org/>. [Consulta: 2 agost 2021].

 

Fonts d'informació periodística  - Hemeroteques digitals retrospectives - Repertoris d'hemeroteques digitals

«List of online newspaper archives» [en línia]. En: Wikipedia, last ed. 27 July 2021. <https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_online_newspaper_archives>. [Consulta: 28 jul. 2021>.

 

Fonts d'informació periodística - Agregadors de notícies

PressReader [en línia]. Richmond, BC: PressReader. <https://www.pressreader.com/>.  [Consulta: 26 jul. 2021].

 

Fonts d'informació periodística - Agregadors de notícies

Kiosko y más [en línia]. Madrid: Kiosko y Más, [2011]-  . Accés via CRAI de la UB: <http://sire.ub.edu/login?url=http://www.kioskoymas.com/>. [Consulta: 25 jul. 2021].

 

 

 

____________________________________________________

Data d'actualització: 4 agost 2021