SERI: selecció de recursos d'interès

Per Amadeu Pons i Serra

Sumari general

1 Fonts secundàries 9 Informació jurídica
2 Diccionaris 10 Informació periodística
3 Enciclopèdies 11 Informació mèdica
4 Guies i directoris 12 Informació química
5 Repertoris biogràfics 13 Informació econòmica i empresarial
6 Estadístiques 14 Informació sobre patents i normes
7 Informació geogràfica 15 Recursos d'actualització
8 Fonts per a imatges  

 

Presentació

Aquesta selecció de fonts d'informació s'ha creat com a material de treball per als alumnes del grau d'Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona, però pot ser útil per a qualsevol persona que necessiti localitzar una informació concreta ràpidament.

Per un cantó hi ha d'obres de consulta generals tant primàries (diccionaris, enciclopèdies, guies i directoris, repertoris biogràfics i estadístiques) com secundàries (bibliografies, catàlegs, cercadors a Internet, reculls de recursos en línia...).

També hi ha una mostra de fonts especialitzades (per a informació geogràfica, legal, periodística, química, mèdica i sobre normes i patents).

S'inclou també una selecció d'eines per a estar al dia en Informació i Documentació (congressos, revistes professionals, llistes de distribució, editorials...).

L'àmbit geogràfic és internacional. Majoritàriament, s'hi inclouen fonts disponibles en línia i d'accés gratuït (si no s'indica el contrari).

Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.

 

Les cinc darreres novetats incorporades

Estadístiques - D'informació i documentació - àmbit  internacional

Library map of the world [en línia]. [The Hague]: IFLA, 2017-  . <https://librarymap.ifla.org/>. [Consulta: 9 agost 2023].

 

Fonts d'informació mèdica - Obres de consulta

Galeria de metges catalans [en línia]. Coord., Miquel Bruguera. Barcelona: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2011-  . <https://www.galeriametges.cat/galeria.php>. [Consulta: 31 jul. 2023].

 

Guies i directoris - Biblioteques i arxius - Àmbit internacional

Map of LIS schools/programs [en línia]. The Hague: IFLA. Building Strong Library and Information Science Education, 2021-  . <https://bslise.org/map-of-lis-schools/>. [Consulta: 29 jul. 2023].

 

Diccionaris - Diccionaris d'altres llengües - D'anglès

Oxford English dictionary [en línia]: OED. [Oxford]: Oxford University Press, 2001-  . <https://www.oed.com/?tl=true>. [Consulta: 19 jul. 2023].

 

Guies i directoris - Món comercial del llibre: editorials, llibreries - Àmbit català

Llibreries de vell a Catalunya [en línia]. <https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ca&mid=1hiChC0seM2yCav9pcnCZyGnWrMQ&ll=41.73315220245065%2C0.9647744999999741&z=6>. [Consulta: 9 jul. 2023].

 

____________________________________________________

Data d'actualització: 9 agost 2023