SERI: selecció de recursos d'interès

Per Amadeu Pons i Serra

Sumari general

1 Fonts secundàries 9 Informació jurídica
2 Diccionaris 10 Informació periodística
3 Enciclopèdies 11 Informació mèdica
4 Guies i directoris 12 Informació química
5 Repertoris biogràfics 13 Informació econòmica i empresarial
6 Estadístiques 14 Informació sobre patents i normes
7 Informació geogràfica 15 Recursos d'actualització
8 Fonts per a imatges  

 

Presentació

Aquesta selecció de fonts d'informació s'ha creat com a material de treball per als alumnes del grau d'Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona, però pot ser útil per a qualsevol persona que necessiti localitzar una informació concreta ràpidament.

Per un cantó hi ha d'obres de consulta generals tant primàries (diccionaris, enciclopèdies, guies i directoris, repertoris biogràfics i estadístiques) com secundàries (bibliografies, catàlegs, cercadors a Internet, reculls de recursos en línia...).

També hi ha una mostra de fonts especialitzades (per a informació geogràfica, legal, periodística, química, mèdica i sobre normes i patents).

S'inclou també una selecció d'eines per a estar al dia en Informació i Documentació (congressos, revistes professionals, llistes de distribució, editorials...).

L'àmbit geogràfic és internacional. Majoritàriament, s'hi inclouen fonts disponibles en línia i d'accés gratuït (si no s'indica el contrari).

Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.

 

 

Les cinc darreres novetats incorporades

Fonts d'informació periodística - Repertoris de mitjans i de periodistes

Arxiu sonor de la ràdio a Catalunya [en línia]. Dir., Cinto Niqui. [Bellaterra]: Universitat Autònoma de Barcelona, [2023-  ]. <https://arxiuradio.uab.cat/>. [Consulta: 28 feb. 2023].

 

Recursos d'actualització - Butlletins professionals

Notícies sobre les tendències del món editorial [en línia]. Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya, 2018-  . <https://www.gremieditors.cat/tendencies-mon-editorial/>. [Consulta: 25 feb. 2023].

 

Fonts d'informació periodística - Repertoris de mitjans i de periodistes

SCImago media rankings [en línia]. [Albolote]: SCImago Lab, 2022-  . <https://www.scimagomedia.com/index.php>. [Consulta: 13 gen. 2023].

 

Recursos d'actualització - Revistes sobre el món del llibre

Revista de libros. N.º 0 (dic. 1996)-n.º 180 (dic. 2011); 2.ª ép., n.º 181 (nov.-dic. 2015)-  . Madrid: Fundación Caja Madrid, 1996-  . Mensual. A partir de 2017, publicada per Fundación Amigos Revista de Libros. A partir de 2015, publicada en línia. <https://www.revistadelibros.com/>. [Consulta: 1 gener 2023]. ISSN 1137-2249.

 

Fonts secundàries per a la cerca d'informació - Bibliografies generals

Catalònica [en línia]: agregador de continguts digitals de Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2022-  . <https://catalonica.bnc.cat/>. [Consulta: 14 jul. 2022].

 

____________________________________________________

Data d'actualització: 28 feb. 2023