SERI: selecció de recursos d'interès

Per Amadeu Pons i Serra

Sumari general

1 Fonts secundàries 8 Informació legal
2 Diccionaris 9 Informació periodística
3 Enciclopèdies 10 Informació mèdica
4 Guies i directoris 11 Informació química
5 Repertoris biogràfics 12 Informació econòmica i empresarial
6 Estadístiques 13 Informació sobre patents i normes
7 Informació geogràfica 14 Recursos d'actualització

 

Presentació

Aquesta selecció de fonts d'informació s'ha creat com a material de treball per als alumnes del grau d'Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona, però pot ser útil per a qualsevol persona que necessiti localitzar una informació concreta ràpidament.

Per un cantó hi ha d'obres de consulta generals tant primàries (diccionaris, enciclopèdies, guies i directoris, repertoris biogràfics i estadístiques) com secundàries (bibliografies, catàlegs, cercadors a Internet, reculls de recursos en línia...).

També hi ha una mostra de fonts especialitzades (per a informació geogràfica, legal, periodística, química, mèdica i sobre normes i patents).

S'inclou també una selecció d'eines per a estar al dia en Informació i Documentació (congressos, revistes professionals, llistes de distribució, editorials...).

L'àmbit geogràfic és internacional. Majoritàriament s'inclouen fonts disponibles en línia i d'accés gratuït (si no s'indica el contrari).

Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.

 

 

Les cinc darreres novetats incorporades

Informació geogràfica  - Nomenclàtors i obres enciclopèdiques

Coromines, Joan. Onomasticon Cataloniae [en línia]: els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana. Versió electrònica dirigida per José Enrique Gargallo. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2021. <https://oncat.iec.cat/>. [Consulta: 17 feb. 2021].

 

Diccionaris - Diccionaris del català  - sinònims

Franquesa, Manuel. Diccionari de sinònims Franquesa. Barcelona: Fundació Enciclopèdia, 2021. <https://www.enciclopedia.cat/diccionari-de-sinonims-franquesa>. [Consulta: 17 feb. 2021].

 

Recursos d'actualització - Congressos i fires

Jornadas CRAI. Organitzades anualment per REBIUN (maig-juny). Itinerant.

 

Guies i directoris - Món comercial del llibre: editorials, llibreries - Àmbit Internacional

Global register of publishers [en línia]. London: International ISBN Agency, 2014- . <https://grp.isbn-international.org/>. [Consulta: 1 gen. 2021].

 

Recursos d'actualització  - Revistes professionals

Mi biblioteca: la revista del mundo bibliotecario. Año 1, n.º 1 (abril 2005)-  . Málaga: Fundación Alonso Quijano, 2005-  . Trimestral. ISSN 1699-3411. Pàgina d'informació: http://alonsoquijano.org/mi-biblioteca/. Sumaris disponibles a Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6521

 

 

 

____________________________________________________

Data d'actualització: 17 feb. 2021