SERI: selecció de recursos d'interès

Amadeu Pons

 

Sumari general

1 Fonts secundàries 8 Informació legal
2 Diccionaris 9 Informació periodística
3 Enciclopèdies 10 Informació mèdica
4 Guies i directoris 11 Informació química
5 Repertoris biogràfics 12 Informació econòmica i empresarial
6 Estadístiques 13 Informació sobre patents i normes
7 Informació geogràfica 14 Recursos d'actualització

 

Presentació

Aquesta selecció de fonts d'informació s'ha creat com a material de treball per als alumnes del grau d'Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona, però pot ser útil per a qualsevol persona que necessiti localitzar una informació concreta ràpidament.

Per un cantó hi ha d'obres de consulta generals tant primàries (diccionaris, enciclopèdies, guies i directoris, repertoris biogràfics i estadístiques) com secundàries (bibliografies, catàlegs, cercadors a Internet, reculls de recursos en línia...).

També hi ha una mostra de fonts especialitzades (per a informació geogràfica, legal, periodística, química, mèdica i sobre normes i patents).

S'inclou també una selecció d'eines per a estar al dia en Informació i Documentació (congressos, revistes professionals, llistes de distribució, editorials...).

L'àmbit geogràfic és internacional. Majoritàriament s'inclouen fonts disponibles en línia i d'accés gratuït (si no s'indica el contrari).

Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.

 

 

Les cinc darreres novetats incorporades

Fonts d'informació mèdica - Obres de consulta

CIM-10-MC/SCP [en línia]: classificació internacional de malalties: 10a revisió: modificació clínica: sistema de codificació de procediments, ed. 2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut, act., 24.01.2020. <https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/diagnostics-procediments/cim-10-mc-scp/>. [Consulta: 30 març 2020].

 

Fonts d'informació mèdica - Obres de consulta

Real farmacopea española en Internet [en línia]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: Boletín Oficial del Estado, [2005]-  . Accés des del Campus UB: <http://sire.ub.edu/login?url=http://crai.ub.edu//sites/default/files/intra/ellibres/farmacopea_login.htm>.

 

Eines per a la cerca d'informació - Bibliografies i catàlegs generals

Scimago journal & country rank [en línia]: SJR. Scimago Lab, 2007-  . <https://www.scimagojr.com/>. [Consulta: 1 feb. 2020].

 

Fonts d'informació econòmica i empresarial - Reculls de recursos

Topic research guides [en línia]. Washington, DC: The World Bank/IMF Library Network. <http://researchguides.worldbankimflib.org/>. [Consulta: 1 feb. 2020].

 

Eines per a la cerca d'informació - Repositoris i biblioteques digitals

BuscaRepositorios [en línia]: repositorios institucionales españoles de acceso abierto. [Barcelona]: Universitat de Barcelona: [Madrid]: CSIC. <https://www.accesoabierto.net/repositorios/>. [Consulta: 15 des. 2019].

 

____________________________________________________

Data d'actualització: 2 abril 2020