Recerca

Les línies de recerca que em criden l'atenció són:

  • Extracció de contingut de corpus lingüístics especialitzats
  • Les referències bibliogràfiques
  • Les fonts d'informació
  • Els diccionaris
  • Ortotipografia
  • Els goigs
  • Deontologia
  • Història del llibre, de les biblioteques i dels bibliotecaris
  • Normalització de publicacions en sèrie
  • Taxació de documents antics

Formo part del Centre de Recerca Informació, Comunicació i Cultura.

Vegeu les meves publicacions a «Publicacions».