logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Vall i Casas, Aurora

Càrrec:
Cap d'estudis GIDD+ID
Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
117
Correu electrònic:
Telèfon:
934035786

Professora de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, la seva docència està relacionada amb els llenguatges documentals, el desenvolupament de col·leccions, les tècniques de comunicació, avaluació i qualitat i serveis per a usuaris amb necessitats especials. Actualment, és cap d’estudis i coordinadora del Pràcticum del grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital. Pertany al grup de recerca BiBES: Biblioteques, Educació i Societat (SGR520 2017-2019) i és membre del Centre de Recerca Informació, Comunicació i Cultura (CRICC).

Línia de recerca: alfabetització en salut, especialment en el context de les biblioteques públiques; usuaris amb necessitats especials; desenvolupament de col·leccions i memòria de la professió bibliotecària, entre altres.

Publicacions
2021
Presentació comunicació
Argudo, S.; Comalat, M.; Vall, A. (2021). Pasaporte a la profesión: una experiencia en el Grado en Gestión de Información y Documentación Digital de la UB. XI Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria - CIDU. Tenerife. ESP.
Villarroya, A., Boté-Vericad, J.-J., Jornet, N., Vall, A., & Masanet, M.-J. (2021). The gender and LGTBI+ dimension in information and documentation studies: a case study of the University of Barcelona. XI EUROPEAN CONFERENCE ON GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION. Madrid. ESP.
2020
Poster
Alpáñez, C.; Vall, A.; Guardiola, E.; Caro, C.; Grifol, E.; Roca, A.; Montcusí, C.; Martín, A.; Salas, E. (2020). Salut a Internet: les biblioteques i els serveis de documentació davant les notícies falses. Seminari d'Experiències-COBDC. Barcelona. ESP. https://www.cobdc.net/secobdc20/posters/.
2019
Capítol de llibre
Vall, A. (2019). L'educació al llarg de la vida gràcies a les biblioteques públiques. InCom-UAB Publicaciones. p. 40-62. Recuperado de http://incomnet.uab.cat/publicacions/edicion.asp?id=27  
Argudo, S.; Comalat, M.; Vall, A. (2019). La Experiencia temporal de la semipresencialidad: el grado en Información y Documentación. Publicacions de la Universitat de Barcelona.
Participació comitè científic/o
A. Vall. (2019). BCSalut 2019. III Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya. Barcelona, 14-15 novembre 2019. ESP.
Pòster
Puyal, C.; Alpáñez, C.; Caro, C.; Grifol, E.; Guardiola, E.; Martín, A.; Montcusí, C.; Roca, A.; Salas, E.; Vall, A. (2019). Cómo reinventarse compartiendo conocimiento: proyecto GICSExplora. XVI Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Oviedo. ESP.
Presentació comunicació
Agustí, L.; Vall, A. (2019). La Necesidad de transparencia en las políticas de colecciones en el mundo español e hispanoamericano: PolDoc Hispànic como propuesta y análisis. IX Encuentro Ibérico EDICIC. Barcelona. ESP.
Secretaria comitè científic/org
A. Vall. (2019). IV Congreso ISKO España-Portugal (XIV Congreso ISKO España). Barcelona, 9-11 juliol. ESP.
A. Vall. (2019). IX Encuentro Ibérico de la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe (EDICIC. Barcelona, 9-11 juliol. ESP.
2018
Presentació comunicació
Vall Casas, A.; Boter, C.; Hernández Rabanal, C. (2018). Recursos d'informació sobre recursos entre els adolescents: ni biblioteca (pública) ni centre d'atenció primària. 15es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: Diversitat de BiDes. Barcelona, 10 i 11 de maig de 2018. Barcelona. ESP.
2017
Article de revista
Hernández-Rabanal, Carme; Vall Casas, Aurora; Boter Fernández, Clara. (2017). Formación, la clave para mejorar las competencias informacionales en e-salud del alumnado de bachillerato. Gaceta Sanitaria. vol. 32, núm. 1, 48-53. ISSN/ISBN: 0213-9111. DOI: 10.1016/j.gaceta.2016.12.005  
Molina, L.; Rey, C.; Vall, A.; Clery, A. (2017). La Evaluación de las instituciones de educación superior. Revista Electrónica en Educación y Pedagogía. vol. 1, núm. 1, 43-58. ISSN/ISBN: 2590-7476. Recuperado de http://revistaeducacionypedagogiacesmag.com/ojs/index.php/EDUPE/article/view/7  
Pòster
Boter Fernández, Clara; Vall Casas, Aurora. (2017). Prescripción web: empoderando al paciente desde la consulta de atención primaria. International Council of nurses. Barcelona. ESP.
2016
Article de revista
Molina, L; Rey, Carina; Vall, A.; Clery, A.; Santa María, G. (2016). El Sistema Universitario Ecuatoriano. Revista Científica y Tecnológica UPSE. vol. 3, núm. 3, 80-89. ISSN/ISBN: 1390-7638. Recuperado de http://incyt.upse.edu.ec/revistas/index.php/rctu/article/view/201/pdf  
Pòster
Rodríguez, Natàlia; Vall, Aurora. (2016). La Funció social de la biblioteca pública Vapor Vell de Sants: una aproximació. 14es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP.
2015
Pòster
Boté, C.; Vall Casas, A. (2015). Biblioteca pública i CAP o com col·laborar pera l'alfabetització en salut i l'apoderament del pacient. 1a Jornada d'Innovació a l'Institut Català de la Salut. Barcelona, 5 de març de 2015. Barcelona. ESP.
Ollé, C.; Vàzquez, M; Agustí, Ll.; Ardanuy, J.; López-Borrull, A.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Vall, A.; Pérez-Montoro; M. (2015). The evolution of Library and Information Science told through the story of an academic journal: the case of BiD (1998-2014). III International Seminar on LIS Education and Research (LIS-ER). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Ardanuy, J.; López-Borrull, À.; Rodríguez-Gairín, J. M.; Vall, A.; Vàzquez, M.; Pérez-Montoro, M.; Ollé, C. . (2015). The Evolution of Library and Information Science told throught the story of an academic journal: the case of BiD (1998-2014). The evolution of Library and Information Science told through the story of an academic journal: the case of BiD (1998-2014). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Ardanuy, J.; López-Borrull, À.; Rodríguez-Gairín, J. M.; Vall, A.; Vàzquez, M.; Pérez-Montoro, M.; Ollé, C. (2015). Revista BiD: el valor de colaborar, experiencias a compartir. 5ª Conferencia Internacional sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Múrcia. ESP.
Presentació comunicació
Vall, A.; Boté, C. (2015). Promoció de la salut amb garantia d'èxit: coordinació entre el Centre d'Atenció Primària i la Biblioteca Pública. I Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya. Barcelona. ESP.
2014
Article de revista
Vall, A. (2014). Aurora Díaz Plaja: un silenci massa llarg. Faristol. núm. 80, 15-17. ISSN/ISBN: 0213-2427. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/62726  
Pòster
Coll, O.; Vall Casas, A. (2014). Biblioterapia infantil: la literatura al servicio de la salud. XV Jornadas Nacionales en Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Madrid: 22-23 de mayo de 2014. Organizadas por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid y la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud.. Madrid. ESP.
Vall Casas, A.; Boté, Clara. (2014). La prescripción web y el empoderamiento de los pacientes: una alianza entre profesionales de la salud y de la información. XV Jornadas Nacionales en Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Madri: 22-23 de mayo de 2014. Organizadas por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid y la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud.. Madrid. ESP.
2013
Article de revista
Vall Casas, A.; Boté Fernández, C. (2013). Vols buscar informació sobre salut a Internet? Vine i aprèn-ne!: descripció d'una activitat formativa. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 30. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/113107  
Pòster
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2013). Pacients crònics i fonts d'informació de qualitat a Internet: actuacions des d'atenció primària. Jornada científica internacional: compartint coneixement infermer = International Scientific Meeting: shraring nursing's knowledge. Escola Universitària d'Infermeria. Universitat de Barcelona. Barcelona 13 de març de 2013. . Barcelona. ESP. http://hdl.handle.net/2445/34247.
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2013). Internet, bibliotecas públicas y centros de atención primaria: información de calidad y formación al alcance de los ciudadanos. V Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Barcelona 11-13 de abril de 2013. Barcelona. ESP.
Coll, O.; Vall Casas, A. (2013). Literatura contra enfermedad: la biblioterapia.. VI Jornada de Humanización de Hospitales para niños. Barcelona, 27 de septiembre de 2013.. Barcelona. ESP.
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2013). Internet i salut: què en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP. Una aproximació. 3a Jornada de treball Pla de Salut 2011-2015. Sitges, 13 de desembre de 2013. . Sitges. ESP. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/48686.
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2013). Sessió clínica: Internet, salut i e-pacients. Eines i recursos a l'abast per a una informació de qualitat. 3a Jornada de treball Pla de Salut 2011-2015. Sitges, 13 de desembre de 2013. . Sitges. ESP. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/48687.
Informe
Ribera, M.; Ardanuy Baró, J.; Cañivano Salvador, M. A.; Centelles Velilla, M.; Fernández Crespo, M.; Gordovil Merino, A.; Granados Montells, D.; Oleart i Piquet, O.; Pejò Orellana, X.; Pou Pujolras, A.; Quintana Garrido, A.; Rodríguez-Gairín, J. M.; Salse. (2013). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura. Memòria final. . núm. 131, 3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/48488  
Taula rodona
Vall, A. (2013). Aurora Díaz Plaja & Joana Raspall: dues dames, dues exposicions. Jornada de Treball Dues dames de la literatura infantil: Aurora Díaz Plaja i Joana Raspall. Barcelona. ESP.
2012
Pòster
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2012). Internet, salud y pacientes bien informados: una buena práctica al alcance de todos. II Congreso internacional y VIII congreso nacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC). Barcelona 16-18 de mayo de 2012. Barcelona. ESP. http://hdl.handle.net/2445/28913.
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2012). Intervenció educativa: Internet, salut i apoderament del pacient. 2a Jornada de treball Pla de Salut 2011-2015. Sitges, 30 de novembre i 1 de desembre de 2012. Sitges. ESP. http://hdl.handle.net/2445/33003.
Presentació comunicació
Seguí Palou, M.R.; Vall Casas, A. (2012). Biblioteca pública y discapacidad: recursos y servicios para todos. VIII Jornadas científicas internacionales de investigación sobre discapacidad. Salamanca: 14, 15 y 16 de marzo de 2012. Salamanca. ESP. En premsa.
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2012). Salud e Internet o cómo conseguir pacientes crónicos bien informados y autónomos: el caso del EAP Mataro-6 (Barcelona, Cataluña). X Jornadas APDIS: bibliotecas nas ciéncias da saúde na era da literacia digital. Lisboa: 29 e 30 de Março de 2012. Lisboa. PRT. http://hdl.handle.net/2445/28911 .
2010
Article de revista
Vall Casas, A.; Rodríguez Parada, C. (2010). Información para pacientes y educación en la salud de la ciudadanía: a la búsqueda de nuevos usuarios. El Profesional de la Información. vol. 19, núm. 3, 296-299. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23521  
Llibre
Beyà Lafontana, M.; Gabarró Parera, M.; Rius Bou, A.; Vall Casas, A. (2010). Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut: triar i destriar, processos per a una gestió eficient del fons. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. Recuperado de http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/esporgar.pdf  
2009
Article de revista
Vall Casas, A.; Rodríguez Parada, C. (2009). El dret a la informació dels pacients: metges i bibliotecaris, un camí per recórrer plegats. Annals de Medicina. vol. 92, núm. 3, 104-106. ISSN/ISBN: 0210-7465. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55250  
Vall Casas, A. (2009). Los bibliotecarios de las bibliotecas para pacientes en España: evolución histórica de una profesión. Anales de Documentación. núm. 12, 303-319. ISSN/ISBN: 1575-2437. Recuperado de http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/70381/67851  
Pòster
Villarroya, A.; Vall, A.; Térmens, M.; Urbano, C.; López, M. (2009). Sistema de aseguramiento de la calidad de los procesos de orientación al estudiante en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona. VI Foro sobre evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación. Vigo, 8-11 de septiembre de 2009. Vigo. ESP.
Presentació comunicació
Gascón, J.; Comalat, M.; Espelt, C.; Mañà, T.; Rubió, A.; Salse, M.; Vall, A. (Equip de Pràctiques). (2009). Practice and academy, or working as learning: internship course at the Universitat de Barcelona LIS Faculty. BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional. Porto. PRT. BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional. Porto: Universidade do Porto, 2009. 1 CD-ROM. .
2008
Article de revista
Vall Casas, A.; Rodríguez Parada, C. (2008). El dret a la informació del pacient: una aproximació legal i deontològica = El derecho a la información del paciente: una aproximación legal y deontológica = Patients' right to information: a review of the regulatory and ethical framework. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 21. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16812  
Llibre
Vall Casas, A.; Rius Bou, A. (2008). Esporgar: manual d'avaluació crítica de la col•lecció. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. ISSN/ISBN: 84-86972-30-2. Recuperado de http://www.cobdc.org/publica/eines/index.html  
Presentació comunicació
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. (2008). La prensa diaria como recurso pedagógico: una propuesta interdisciplinar. III Encuentro Ibérico de Docentes e Investigadores en Información y Documentación (III: Salamanca:2008). Salamanca. ESP. Formación, investigación y mercado laboral en Información y Documentación en España y Portugal = Formaçao, investigaçao e mercado de trabalho em Informaçao e Documentaçao em Espanha e Portugal. J. A. Frías, C. Travieso, eds. Salamanca: Ediciones de la Uni.
Rey Martín, C.; Álvarez, M.; Balagué, N.; Casas, C.; Comalat, M.; Ferrer Torrens, A.; Frías, A.; Rodríguez-Parada, C.; Vall Casas, A. (2008). Les cartes de serveis de les biblioteques de recerca, biblioteques públiques i arxius catalans: un estat de la qüestió. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: experiència i innovació (11es: 2008: Barcelona). Barcelona. ESP. 11es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentacio: experiència i innovació. Barcelona: COBDC, 2008, p..
Argudo, Sílvia; Vall, Aurora. (2008). El PAT de la facultad de Biblioteconomía i documentación de la Universitat de Barcelona: una experiencia positiva.. V Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid, 4 y 5 de Septiembre de 2008.. Madrid. ESP.
Vall Casas, A. . (2008). El nom fa la cosa? les biblioteques per a pacients: una aproximació terminològica. Jornades Catalanes de Documentació (11es: Barcelona, 2008) . Barcelona. ESP. 11es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentacio: experiència i innovació. Barcelona: COBDC, 2008, p. 459-481 .
Argudo Plans, S.; Vall Casas, A. . (2008). El PAT en la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona: una experiencia positiva. Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria (V: Madrid, 2008) .
2007
Article de revista
Rodríguez Parada, C., Vall Casas, A. (2007). Recursos d'informació i lleure per a infants malalts. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 19. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16835  
Presentació comunicació
Vall Casas, A. . (2007). La visibilidad de las bibliotecas para pacientes o cómo se oculta aquello que debería mostrarse: los casos de Andalucía, la Comunitat Valenciana y Euskadi. Jornadas Españolas de Documentación (10as: Santiago de Compostela, 2007).
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. . (2007). El uso de la prensa diaria en la docencia de la Biblioteconomía: una propuesta interdisciplinar. Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria (IV: Madrid, 2007) .
Vall Casas, A. . (2007). Reflexiones en torno a un perfil profesional: los bibliotecarios de las bibliotecas para pacientes en España. Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud (XII: Zaragoza, 2007) .
2006
Article de revista
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. (2006). Informe de les 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (Barcelona, 25 i 26 de maig de 2006). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 14. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8913  
Vall Casas, A. (2006). Esporgar: per què, com i quan. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 16. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8915  
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. (2006). El derecho a la información del enfermo hospitalizado. ANABAD. vol. LVI, núm. 3, 165-185. ISSN/ISBN: 0210-4164.
Presentació comunicació
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. . (2006). Les biblioteques per a infants malalts als hospitals: a la recerca d'un espai propi. Jornades Catalanes de Documentació (10es: Barcelona, 2006) . Barcelona. ESP. 10es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentacio: un espai de reunió, de diàleg, de participació. Barcelona: COBDC, 2006. .
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. . (2006). Cómo concienciar a los alumnos de su aprendizaje a lo largo de sus estudios: un caso práctico en el área de biblioteconomía y documentación. Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria (III: Madrid, 2006) .
2005
Article de revista
Rodríguez Parada, C., Vall Casas, A. (2005). Les biblioteques per a pacients poden existir al marge de la biblioteca pública?: una panoràmica internacional. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 14. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8911  
Presentació comunicació
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. (2005). El derecho a la información del niño hospitalizado. XI Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud . Terrassa. ESP.
2004
Article de revista
Vall Casas, A. (2004). La revista Biblioteconomia (1944-1976) o com l'anàlisi del contingut i els llenguatges documentals interessaven als professionals de l'època. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 13. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8914  
Presentació comunicació
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. . (2004). Educació en el lleure i l'ús de les tecnologies de la informació als hospitals pediàtrics: un estat de la qüestió . Jornades Catalanes de Documentació (9es: Barcelona, 2004) . Barcelona. ESP. 9es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: un espai de reunió, de diàleg, de participació. Barcelona: COBDC, 2004, p. 341-359. .
Informe
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. (2004). Projecte ciber@ula: una finestra virtual oberta a un món real. Estat de la Qüestió. Informe per a la Fundació la Caixa. .
1999
Presentació comunicació
Seguí Palou, M.R.; Vall Casas, A. (1999). La consulta por materias en el catálogo automatizado de las bibliotecas públicas de Catalunya. IV-ISKO España. Granada. ESP.
1998
Capítol de llibre
Vall Casas, A. (1998). Obres del corpus. Rafel, J. (dir.). Diccionari de freqüències. 3, Dades globals. Institut d'Estudis Catalans. p. XV-CXXXI. ISSN/ISBN: 84-7283-436-0.
Vall Casas, A. (1998). Obres del corpus (Llengua literària). Rafel, J. (dir.). Diccionari de freqüències. 2, Llengua literària. Institut d'Estudis Catalans. p. XV-XLVI. ISSN/ISBN: 84-7283-409-3.
Informe
Vall Casas, A. (1998). Informe sobre l'accessibilitat del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana. Diccionari del Català Contemporani. Informe per a les Oficines Lexicogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. .
1996
Capítol de llibre
Vall Casas, A. (1996). Obres del corpus (Llengua no literària). Rafel, J. (dir.). Diccionari de freqüències. 1, Llengua no literària. Institut d'Estudis Catalans. p. LX-CLIII. ISSN/ISBN: 84-7283-331-3.
1995
Varis/sense classificar
Institut d'Estudis Catalans. (1995). Diccionari de la llengua catalana. Institut d'Estudis Catalans. ISSN/ISBN: 84-412-2477-3.