logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

registros

Col·lectiu: CON     40 registros  
Cognoms, Nom Càrrec Telèfon Despatx
Aguilar Paredes, Carlos Vicedegà de màrqueting i equipament 934035775 121b
Agustí Ruiz, Lluís 934035782 109
Alcaraz Martínez, Rubén 934034017 203
Ardanuy, Jordi Coordinador del màster d'Humanitats Digitals 934039251 211
Balagué i Mola, Núria 934035781 108
Borràs, Josep Àngel 934035784 111
Borrego Huerta, Ángel Director Departament BiD-CAV 934034097 120
Boté, Juan-José 934035787 204
Cabello Bàrzanas, José María 934020923 3F6
Caso Sarabia, Carlota 934039784 2F1
Cunill Gallart, Jep 934020923 3F6
Espinàs, Eulàlia 934035781 108
Franganillo, Jorge Cap d'estudis CAV 934035410 118
García Grimau, Francesc 934039251 211
Gormezano Monllor, Gerard 934020923 3F6
Grané Oró, Mariona 934020923 3F6
Guallar, Javier Secretari. 934039375 121a
Guastevi Olives, Sara 934035787 204
Herrero Collada, Sergi 934020923 3F6
Iglesias, Domingo 934035784 111
Íscar Álvarez, Ricardo 934020924 3F7
Jariod, Daniel 934020923 3F6
Manresa Casals, Laia 934020923 3F6
Marquès Emo, Anna 934020924 3F7
Muntada, Mercè 934035781 108
Ortiz Álvarez, Paula 934020924 3F7
Palomar Baget, Núria 934035784 111
Rius Cruz, Sandra 934020923 3F6
Rovira Cuadrench, Josep 934020924 3F7
Rueda Ramírez, Pedro Coordinador del màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials 934033751 132
Sánchez Gómez, Lydia 934020924 3F7
Serra, Jordi 934035781 108
Somoza Fernández, Marta 934035783 110
Soy, Cristina 934035781 108
Tarrés, Muntsa 934020923 3F6
Valero, Pedro 934020923 3F6
Vall i Casas, Aurora Cap d'estudis ID 934035774 116
Vicente Hernández, Lluís
Vilaseca, Jaume 934020924 3F7
Villanueva, Sergio Responsable Relacions Internacionals 934039784 2F1