logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

registros

Col·lectiu: CON     41 registros  
Cognoms, Nom Càrrec Telèfon Despatx
Agustí Ruiz, Lluís 934035782 109
Alcaraz Martínez, Rubén 934034017 203
Ambit, Marc 934035787 204
Ardanuy, Jordi 934039251 211
Borràs, Josep Àngel 934035784 111
Borrego Huerta, Ángel 934033751 132
Boté, Juan-José 934035787 204
Cabello Bàrzanas, José María 934020923 3F6
Caso Sarabia, Carlota 934039784 2F1
Cunill Gallart, Jep 934020923 3F6
Díaz Gómez, Edgar 934039784 2F1
Duran Castells, Jaume 934020923 3F6
Fabeiro Garcia, Rosa M. 934035781 108
Franganillo, Jorge 934035784 111
García Grimau, Francesc 934035783 110
Gormezano Monllor, Gerard 934020923 3F6
Grané Oró, Mariona 934020923 3F6
Guallar, Javier Secretari 934039375 121b
Guastevi Olives, Sara 934035782 109
Iglesias, Domingo 934035784 111
Íscar Álvarez, Ricardo 934020924 3F7
Jariod, Daniel 934020923 3F6
Manresa Casals, Laia 934020923 3F6
Marquès, Anna 934020924 3F7
Mora Cubino, Iolanda 934035787 204
Palomar Baget, Núria 934035784 111
Pericas, Pau 934020924 3F7
Riera, Xavier 934020924 3F7
Rius Cruz, Sandra 934020923 3F6
Rovira Cuadrench, Josep 934020924 3F7
Rueda Ramírez, Pedro Coordinador del màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials 934033751 132
Sánchez Gómez, Lydia Vicedegana d'equipaments 934035775 121a
Sastre, Joan Marc 934020923 3F6
Somoza Fernández, Marta 934035781 108
Soy, Cristina 934035781 108
Tafalla, Montse 934035785 202
Tarrés, Muntsa 934020923 3F6
Valero, Pedro 934020923 3F6
Vall i Casas, Aurora Cap d'estudis GIDD+ID 934035786 117
Vilaseca Corderroure, Jaume-E. 934020924 3F7
Villanueva, Sergio Responsable Relacions Internacionals, Cap d'estudis del grau de Comunicació Audiovisual 934035410 118