logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

registros

Col·lectiu: CON     38 registros  
Cognoms, Nom Càrrec Telèfon Despatx
Agustí Ruiz, Lluís 934035782 109
Alcaraz Martínez, Rubén 934034017 203
Ambit, Marc 934035787 204
Ardanuy, Jordi 934039251 211
Borràs, Josep Àngel 934035784 111
Borrego Huerta, Ángel 934033751 132
Boté, Juan-José 934035787 204
Cabello Bàrzanas, José María 934020923 315
Cadene, Mathilde 934037021 115
Calvet Gómez, Cristina 934035781 108
Cunill Gallart, Jep 934020923 315
Duran Castells, Jaume 934020923 315
Fabeiro Garcia, Rosa M. 934035781 108
Franganillo, Jorge Coordinador del màster en Gestió de Continguts Digitals 934035784 111
Gormezano Monllor, Gerard 934020923 315
Guallar, Javier Secretari 934039375 121 B
Guastevi Olives, Sara 934035782 109
Iglesias, Domingo 934035784 111
Íscar Álvarez, Ricardo 934020924 314
Jariod, Daniel 934020923 315
Marquès, Anna 934020924 314
Mendieta Vancells, J. Oriol 934039784 220
Mora Cubino, Iolanda 934035787 204
Pericas, Pau 934020924 314
Prohens Coll, Bàrbara 934020924 314
Riera, Xavier 934020924 314
Rius Cruz, Sandra 934020923 315
Rovira Cuadrench, Josep 934020924 314
Rueda Ramírez, Pedro Coordinador del màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials 934033751 132
Sánchez Gómez, Lydia Vicedegana d'equipaments 934035775 121 A
Sastre, Joan Marc 934020923 315
Somoza Fernández, Marta 934035781 108
Tafalla, Montse 934035785 202
Valero, Pedro 934020923 315
Vall i Casas, Aurora Cap d'estudis GIDD+ID 934035786 117
Vicente Hernández, Lluís 934034017 203
Vilaseca Corderroure, Jaume-E. 934020924 314
Villanueva, Sergio 934039784 220