1 Biblioteques: usuaris, serveis i recursos
Coordinació: Dra. Carina Rey

 • Anàlisi d’usuaris: necessitats i nous serveis a les biblioteques 
 • Nous models de gestió participativa i lideratge a les biblioteques 
 • Biblioteques i innovació social 
 • Capacitació i inserció laboral dels seus professionals

 

2 Patrimoni analògic i digital: estudi i gestió
Coordinació: Dr. Pedro Rueda

 • Patrimoni bibliogràfic i documental: gestió, valorització i promoció 
 • Patrimoni(s) al cinema, la fotografia i els mitjans audiovisuals 
 • Conservació, preservació i sostenibilitat del patrimoni

 

3 Compartició de coneixements: comunicació científica i accés obert
Coordinació: Dra. Núria Ferran

 • Ciència oberta i data sharing 
 • Creació col·laborativa de coneixement 
 • Nous indicadors i models d’avaluació de la recerca 
 • Recursos educatius oberts 

 

4 Informació i comunicació digital
Coordinació: Dr. Javier Guallar

 • Tecnologies digitals i transformació social 
 • Informació, comunicació i innovació digital 
 • Impacte de les tecnologies en la cadena de valor dels productes de la informació i la comunicació 

 

5 Polítiques i economia de la cultura
Coordinació: Dr. Lluís Bonet

 • Condicions de vida i laborals dels professionals de la cultura i el patrimoni 
 • Polítiques i economia de l’ecosistema cultural 
 • Avaluació de l’impacte social de la cultura i el patrimoni

 

6 Comunicació, democràcia i cognició
Coordinació: Dra. Lydia Sánchez

 • Comunicació, cultura participativa i innovació social 
 • Mitjans de comunicació i processos cognitius 
 • Educació mediàtica i informacional 

 

7 Narrativa i estètica audiovisuals
Coordinació: Dra. Maddalena Fedele

 • Representacions mediàtiques als mitjans contemporanis 
 • Storytelling i transformació social 
 • Transmedialitat i representació 

 

8 Gènere, inclusió i diversitats en Informació, Comunicació i Cultura
Coordinació: Dra. Maria Jose Masanet

 • Perspectiva de gènere i LGTBI+ en els estudis d’Informació, Comunicació i Cultura 
 • Diferències de gènere i LGBTI+ en contextos mediàtics i culturals