Línies de recerca

1 Biblioteques: usuaris, serveis i recursos
Coordinació: Carina Rey
Membres:
Lluís Agustí, Silvia Argudo, Núria Balagué, Mònica Baró, Maite Comalat, Teresa Mañà, Andreu Sulé, Aurora Vall

 • Anàlisi de les tècniques de gestió i dels serveis bibliotecaris.
 • Estudis de la implantació dels serveis bibliotecaris.
 • Elaboració de recursos i instruments per la gestió dels recursos i serveis de les diferents biblioteques.
 • Realització d’estudis quantitatius, qualitatius i d’impacte a les biblioteques.
 • Estudis de la professió bibliotecària.
 • Estudis sobre la promoció de la lectura a les biblioteques.
 • Anàlisi de la formació d’usuaris en les biblioteques. 

2 Patrimoni bibliogràfic i documental
Coordinació: Pedro Rueda
Membres: Lluís Agustí, Mònica Baró, Jesús Gascón, Carina Rey

 • Coneixement de les activitats d'intercanvi, distribució i compra-venda en el món del llibre.
 • Estudi dels agents del llibre: llibreters-editors, impressors, editors, agents comercials, etc.
 • Anàlisi de les xarxes dels llibreters-editors i el món editorial.
 • Investigació de la difusió del llibre a les xarxes d'intercanvi.
 • Anàlisi del paper dels llibreters en la formació i disgregació de col·leccions.

3 Ciència oberta i comunicació científica
Coordinació: Ernest Abadal
Membres: Juan-José Boté, Núria Ferran, Javier Guallar, Ignasi Labastida, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Anna Villarroya

 • Anàlisi del model de ciència oberta i dels seus components (accés obert, dades científiques, revisió obert, indicadors i models d'avaluació, etc.).
 • Anàlisi dels elements afavoridors i de les limitacions o barreres per a la implementació del model de ciència oberta.
 • Anàlisi de la implementació del model de ciència oberta al sistema de recerca espanyol.

4 Preservació digital
Coordinació: Miquel Térmens
Membres: Jordi Andreu, Juan-José Boté, Jordi Serra

 • Anàlisi de l’estat de les polítiques de preservació digital a Catalunya i a Espanya.
 • Preparació de metodologies i tècniques que facin possible la preservació de dades de recerca (atenent les obligacions del programa Horizon 2020 i d’altres).
 • Preparació de metodologies per a l’avaluació de l’estat de la preservació digital en empreses i institucions de diferents sectors.

5 Organització del coneixement i recuperació d’informació
Coordinació: Andreu Sulé
Membres: Rubén Alcaraz, Jordi Andreu, Juan-José Boté, Miquel Centelles, Jorge Franganillo, Javier Guallar, Mario Pérez-Montoro, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Marina Salse, Gema Santos, Mari Vállez

 • Coneixement i anàlisi de l’estat de la qüestió de l’organització i recuperació d’informació en els seus diferents processos, entorns, morfologies, formats i mitjans.
 • Proposició i avaluació de noves solucions metodològiques i tècniques d’organització i recuperació d’informació que complementin o superin les limitacions de les ja existents.

6 Estudis mètrics sobre el valor i ús de la informació
Coordinació: Ángel Borrego
Membres de la línia: Jordi Ardanuy, Amadeu Pons, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Marta Somoza, Cristóbal Urbano

 • Realització d’estudis quantitatius i qualitatius sobre l’ús i els usuaris de llibres, revistes, llocs web i altres recursos d’informació.
 • Anàlisi de revistes científiques mitjançant la base de dades MIAR.
 • Realització d’estudis bibliomètrics de producció, autoria, col·laboració, ús i impacte de la bibliografia científica.

7 Polítiques i economia de la informació i la cultura
Coordinació: Anna Villarroya
Membres: Lluís Bonet , Marta Casals, Ramon Castells, Tino Carreño, Manel González Piñero

 • Anàlisi dels canvis en la conceptualització i mesura de la participació cultural.
 • Anàlisi del component de gènere en la distribució de responsabilitats professionals en les institucions i les professions culturals.
 • Avaluació i anàlisi dels canvis operats en el disseny de les polítiques culturals locals.
 • Estudi del model de negoci de les revistes científiques.

8 Comunicació audiovisual
Coordinació: Lydia Sánchez
Membres: Margarida Carnicé, Maddalena Fedele, Mari Ángeles García, Hibai López-González, María José Masanet, Javier Sanz, Sergio Villanueva 

 • Mitjans de comunicació i qualitat democràtica: establiment d’indicadors de qualitat de servei públic dels mitjans en les societats democràtiques.
 • Mitjans, política i cultura: anàlisi de la interacció entre mitjans de comunicació, discursos polítics i pràctiques culturals.
 • Comunicació i salut: estudi dels processos comunicatius en la seva relació amb la salut com a font d’innovació de la pràctica clínica.
 • Cinema i llenguatge fílmic: anàlisi del llenguatge cinematogràfic i les seves diverses manifestacions.