Vés al contingut

Productes i serveis

En aquest apartat s’inclouen productes i serveis desenvolupats per membres del CRICC que donen resposta a necessitats socials:

Informes del CRICC és una col·lecció amb les publicacions i els documents de treball del CRICC autopublicats, i que es troben disponibles en accés obert al Dipòsit Digital de la UB:

MIAR

MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes) és una base de dades de revistes científiques que té per objectiu facilitar informació clau per a la seva identificació i anàlisi.

MIAR inclou prop de 50.000 publicacions, per a cadascuna de les quals s’analitza la seva presència a bases de dades (WoS, Scopus, DOAJ, etc.) i repertoris multidisciplinaris. A partir d’aquí s’adjudica a cada revista una valoració en funció de la seva difusió a diferents bases de dades d’índexs i resums d’abast internacional i en repertoris d’avaluació de publicacions periòdiques. Això permet establir diversos llindars per comparar la presència de les revistes d’una mateixa matèria en diferents fonts d’informació de rellevància internacional.

MIAR s’actualitza bimensualment, és integradora (mostra la visibilitat de les revistes en moltes i variades bases de dades), és col·laborativa (es poden fer comentaris i aportacions) i és transparent (l’algorisme de càlcul de l’ICDS és públic).

MIAR és un instrument de suport per a les agències i organitzacions que volen avaluar revistes, ja que disposen de les dades sobre la identificació i la difusió de les revistes on es publiquen els treballs objecte d’avaluació.

PolDoc Hispànic

PolDoc Hispànic és un repertori en línia de polítiques de desenvolupament i gestió de col·leccions documentals, d’abast espanyol i hispanoamericà.

L’objectiu és recollir les polítiques de desenvolupament de col·leccions i documentació, relacionades amb aquest tema, de qualsevol unitat d’informació (biblioteca pública, biblioteca escolar, biblioteca universitària, biblioteca de recerca, biblioteca nacional, biblioteca patrimonial, centre de documentació especialitzat, etc.), pública o privada, i en qualsevol idioma, d’accés públic/lliure.

El projecte s’ha iniciat amb el suport de POLDOC, repertori desenvolupat el 2004 per l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib) coordinat per Bertrand Calenge.

S’espera que, a mitjà i llarg termini, altres països amb projectes similars s’incorporin a una xarxa cooperativa.

CRICC CRICC

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona

Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

T. 93 403 57 70
cricc.info@ub.edu

© 2024 CRICC · Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies · Desenvolupat per Luzerta