Cómo curan contenidos de coronavirus los medios tradicionales y nativos digitales. Una evaluación de newsletters de Estados Unidos y cuatro países europeos

1 comment

Guallar, Javier; Franch, Pere; Boté-Vericad, Juan-José; Anton, Laura (2022). “How do legacy and digital media curate coronavirus content. An assessment of newsletters from the USA and four European countries”. Profesional de la información, v. 31, n. 3, e310318. https://doi.org/10.3145/epi.2022.may.18


En aquest article s'ha realitzat un estudi longitudinal d'anàlisi de newsletters especialitzades en Covid-19 de mitjans tradicionals (legacy media) i nadius digitals d'Alemanya, Espanya, els Estats Units, França i el Regne Unit. Per a això s'han seleccionat els butlletins de 15 mitjans tradicionals i 6 nadius digitals. Els mitjans es poden observar en la següent taula.
L'estudi s'ha realitzat durant els dos pics de la pandèmia de Covid-19 en 2020, a l'abril i al novembre. La recerca segueix un mètode avaluatiu de la qualitat de la curació de continguts, basat en l'anàlisi dels següents paràmetres: nombre de continguts curats, rang temporal, origen, fonts –segons tipus d'organització i morfologia–, autoria, tècniques de sense making i funció informativa de l'enllaç.Com a resultats es pot destacar que ElDiario.es ha estat el millor classificat en els dos mesuraments. No obstant això, alguns mitjans no han tingut continuïtat en la generació específica de butlletins sobre Covid-19. Seria el cas d'El País (Espanya), Politico i Buzzfeed (els Estats Units), Die Welt (Alemanya) i The Guardian (el Regne Unit).

Com a conclusions es poden assenyalar, entre altres, que els butlletins analitzats contenen entre 11 i 30 continguts curats, predominant la informació publicada en les últimes 24 hores en combinació amb altres rangs temporals i que els butlletins dels mitjans tradicionals es basen en el contingut propi mentre que en els nadius digitals hi ha més varietat, publicant en ocasions més contingut extern que propi.