Comunicación visual de la información: qué y cómo podemos narrar con datos

1 comment

 

Pérez-Montoro, Mario (2022). Comunicación visual de la información. Qué y cómo podemos narrar con datos. Río de Janeiro: IBICT-UNESCO. ISBN 978-65-89167-63-1. Disponible a <http://hdl.handle.net/2445/183791>


Una part important del treball diari consisteix en la cerca, obtenció i refinat d'un conjunt de dades que ens permeti narrar una història. Però les dades no parlen per si soles. Necessiten ser visualitzades per a mostrar una anàlisi derivada i permetre que aflorin els patrons que tanquen. Per a realitzar una bona visualització és necessari conèixer els principis lògics i perceptius que garanteixen la seva eficiència comunicativa.

En aquest treball s'introduiràn de manera pràctica tots aquests principis que ens permetran dissenyar i utilitzar aquest útil instrument de representació de dades en els nostres productes comunicacionals. Concretament, presentarem els conceptes i principis bàsics que sustenten la Visualització de la Informació i conèixer els fonaments perceptius bàsics de la visualització. També oferirem una base metodològica per a seleccionar la millor visualització amb gràfiques per a cada tipus de contingut informatiu. I, finalment, aprendrem a dur a terme un correcte disseny visual de gràfiques d'acord amb els principis cognitius i ètics que les regulen.


Sumari:

 1. Conceptes bàsics
  1. Introducció
  2. Visualització de la informació
  3. Infografia i visualització de dades
  4. Percepció i visualització
 2. Caracterització i anatomia de les gràfiques
  1. Introducció
  2. Definició de gràfica
  3. Gràfiques versus taules
  4. Tipologia de gràfiques
 3. Comunicació eficient amb gràfiques
  1. Introducció
  2. Continguts semàntics
  3. Visualització de continguts
  4. Disseny visual de gràfiques