El mecenatge com a sortida de la crisi en les principals institucions culturals d'Espanya

Rubio-Arostegui, Juan Arturo; Villarroya, Anna. (2021). “Patronage as a way out of crisis? the case of major cultural institutions in Spain”. Cultural Trends. Disponible a: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09548963.2021.1986670>.


El 4 d’octubre de 2021 es va publicar a la revista Cultural Trends, l’article “Patronage as a way out of crisis? the case of major cultural institutions in Spain” per Anna Villarroya, directora del CRICC, amb coautoria amb Juan Arturo Rubio Arostegui, professor de la Universidad Nebrija.

Aquest estudi es basa en la teoria de la dependència dels recursos i en la teoria institucional. A partir de l’aplicació d’aquestes dues teories s’intenta explorar com, arran de la crisi financera de 2008 i de les dràstiques retallades en el finançament públic de la cultura, el patrocini empresarial ha anat adquirint un paper cada vegada més important en l'estructura financera i en l'organització interna dels grans equipaments culturals del país.

A partir d'una mostra de quinze de les institucions culturals més emblemàtiques d'Espanya, situades a Madrid i Barcelona, l'aplicació d'aquestes dues teories complementàries permet comprendre el creixement de les aportacions dels donants directes a les grans institucions culturals de titularitat pública a Espanya, alhora que contribueix a explicar la influència dels entorns institucionals en les organitzacions, posant l'accent en el paper central que la composició dels consells d'administració juga en la captació d'ingressos.