El professor Juan-José Boté defensa la seva 2a tesis doctoral a Hildesheim (Alemania)

1 comment

El passat 24 d'octubre el professor del a FIMA i membre del CRICC Juan-José Boté va defensar la seva segona tesi doctoral a la Universitat de Hildesheim (Alemania) a la Facultat de lingüística i Ciències de la Informació. La tesi porta com títol: "Integrating mixed methods to analyse information in the use of educational videos in higher education". 

La tesis de caire metodològic ha permès crear un model de video educatiu a la xarxa social YouTube basada en l'estudi del comportament d'estudiantat i professorat en cercar videos educatius. Aquest model s'ha validat tant per estudiantat com per professorat en Ciències Socials. L'acte de la defensa va de ser de 40 minuts d'exposició i 1h 30 de debat amb el tribunal. El debat es va centrar en l'aplicació de les diverses metodologies que el professor Boté ha aplicat a la seva tesi per tal d'obtenir un model de video com a producte informacional.