Estudi de la visibilitat web dels ODS i l'Agenda 2030 en els dominis de les universitats

1 comment

Vállez, M., Lopezosa, C., & Pedraza-Jiménez, R. (2022). "A Study of the Web Visibility of the SDGs and the 2030 Agenda on University Websites". International Journal of Sustainability in Higher Education, 23(4). Disponible a <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-09-2021-0361/full/html>


Les universitats són agents rellevants per a la promoció i implementació de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Després de sis anys de l'acord, aquest treball analitza la visibilitat web dels dominis de les universitats espanyoles i de les principals universitats internacionals en referència als ODS. S'elabora una anàlisi quantitativa i qualitativa a partir de les dades obtingudes amb la plataforma SEMrush de posicionament web.

Per a dur a terme aquesta tasca, el primer pas va ser determinar la visibilitat web de les universitats estudiades per als termes: ODS, objectius de desenvolupament sostenible, i agenda 2030. Es va aconseguir informació sobre el nombre de pàgines web a les quals s'accedeix i les consultes formulades (query expansió). Posteriorment, es va identificar la quantitat de contingut indexat per Google per a aquestes universitats. L'últim pas va ser detectar els factors SEU aplicats als dominis amb major visibilitat web.

Els resultats assolits mostren que les universitats analitzades són creadores de contingut, però no tenen una visibilitat web destacada quan es busca informació sobre els ODS a través dels cercadors. De les 98 universitats analitzades, només quatre destaquen pel nombre de pàgines recuperades.