Google Discover: entre la recuperación de información y la curación algorítmica

1 comment

 

Lopezosa, Carlos; Guallar, Javier; Santos-Hermosa, Gema. "Google Discover: entre la recuperación de información y la curación algorítmica". Scire, vol. 28, n.º 2 (jul.-dic. 2022), p. 13-22. Disponible en línia a: https://www.ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/4796.


Google Discover és una eina de gran importància per als mitjans de comunicació, però no sempre són clares les pautes a seguir perquè les notícies pròpies hi apareguin. En aquest estudi, els professors Carlos Lopezosa, Javier Guallar i Gema Santos-Hermosa, del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC) analitzen Google Discover tant des del punt de vista de l'usuari com d'aquell qui vol posicionar-hi el seu contingut.

Per dur a terme l'anàlisi, s'empra una revisió sistematitzada exploratòria de la literatura existent, complementada amb una anàlisi funcional de l'eina des de la visió de l'usuari i del webmaster (administrador del web).

Finalment, els autors de l'article sintetitzen els consells per posicionar bé el contingut a Google Discover, a partir dels documents prèviament analitzats:

  • Publicar continguts noticiables basats en tendències i actualitat, però al mateix temps també continguts atemporals coneguts a vegades com a evergreen.
  • Introduir contingut continu, atractiu i en diversos formats. A més, es recomana crear tendència; és a dir, fer que un contingut es viralitzi i es converteixi en noticiable.
  • Crear notícies freqüents en relació amb temes generals.
  • Ús d'imatges d'alta qualitat, grans, atractives i úniques.
  • Optimitzar el contingut per a AMP (accelerated mobile pages) de Google i tenir un lloc web mobile friendly (amigable), amb bona velocitat de càrrega.
  • Complir amb les polítiques sobre contingut de Google News i Google Discover.
  • Publicar pàgines amb títols que descriguin l'essència del contingut. Aquests titulars han de ser cridaners, però evitant el clickbait (pescaclics). Es recomana afegir el mes i l'any al títol SEO. Addicionalment, s'aconsella afinar l'entradeta i publicar més vídeos. Totes aquestes notícies han de situar-se a la pàgina d'inici.
  • És necessari monitorar el rendiment de Discover per tenir una idea dels resultats obtinguts i a partir d'aquí plantejar noves estratègies.
  • Realitzar una campanya de captació de trànsit com, per exemple, compartir en xarxes socials, notificacions de correu electrònic, grups de Telegram, WhatsApp i altres aplicacions.
  • Finalment, és important emplenar un formulari en el qual s'autoritza a Google al fet que utilitzi les imatges del lloc web.