"The growing Information Technology sector in Osijek and Slavonia region"

1 comment

El dimarts 11 d'octubre de 2022, com a primera sessió del curs 2022-23 del programa d'actes "Els Dimecres del CRICC", vam rebre la visita del professor Tomislav Jakopec, docent a la Filozofi fakultet Osijek, de la Josip Juraj Strossmayer University d'Osijek (Croàcia). La presentació del professor Tomislav va girar entorn la situació actual en les tecnologies de la informació a la seva regió, Slavonia.

L'acte va ser presentat pel professor i investigador del CRICC, Juan-José Boté.

L'àrea d'Osijek té una població de 85.000 persones, de les quals 15.000 en són estudiants. A la Filozofi fakultet Osijek hi ha un total de 1.200 alumnes i al Departament de Ciències de la Informació hi ha un total de 23 docents, una bona xifra considerant que hi ha 300 alumnes dins d'aquesta disciplina en concret.

El Departament de Ciències de la Informació, al qual pertany el professor Tomislav, ha estat en constant canvi des de l'any 2008, quan encara hi havia estudis adreçats a la biblioteconomia. L'any 2015, es produeix una fita de gran importància amb l'aparició del postgrau de doble titulació: Informàtica, Publicacions i Tecnologies de la Informació. Aquesta nova proposta vol aprofitar els canvis que es van produir en el mercat laboral, fer els estudis més atractius pels estudiants i introduir habilitats de programació en graus referents a humanitats i ciències socials.

El mercat en l'àmbit de les tecnologies de la informació, va explicar el professor Tomislav, ha anat en augment en nombre d'ocupats des de l'any 2008, suposant un gran creixement en l'àmbit nacional. Un treballador en aquest àmbit guanya aproximadament un 60% més que el sou mitjà a Croàcia, tot i que aquest sou encara és inferior als sous mitjans de l'Europa Oriental.

L'any 2012 es va crear l'Osijek Software City, un projecte per mitjà del qual les empreses del sector tecnològic d'Osijek actuen pensant en la comunitat local. Els principals objectius del projecte són fer més atractiva la professió de desenvolupador, augmentar la competitivitat del mercat i fomentar l'emprenedoria al sector.

Per acabar, el professor Tomislav va declarar que un dels mètodes per a fer que els estudiants s'interessin per les tecnologies de la informació és participar en conferències que impliquin viatjar i conèixer nous projectes.

En aquests moments, la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB està participant en un projecte conjunt, DECRIS: Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS), amb la Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek (Croàcia), l'Stiftung Universität Hildesheim, (Alemania), la University of Library Studies and Information Technologies (Bulgaria), i la Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (SRCE, Croàcia).