Nostalgia televisiva y programas de segmentos: la valorización de los archivos audiovisuales

1 comment

 

Franganillo, J., & Guallar, J. (2022). Nostalgia televisiva y programas de segmentos: la valorización de los archivos audiovisuales. Anuario ThinkEPI16. Dispoinble a <https://thinkepi.profesionaldelainformacion.com/index.php/ThinkEPI/article/view/91527>.


Aquest treball examina, des de la perspectiva de la documentació audiovisual, els programes de segments i el fenomen de la nostàlgia televisiva. Ambdós elements han guanyat protagonisme en els últims anys entre la programació d'entreteniment i suposen una aposta decidida per valorar els arxius audiovisuals. Es proposa considerar els programes de segments com un producte de curació audiovisual, si bé s'observa amb preocupació, en aquest context de creació de productes documentals, que els arxius de premsa, comparats amb els de televisió, afronten un futur difícil.