Nostalgia televisiva y programas de segmentos: la valorización de los archivos audiovisuales

1 comment

 

Franganillo, J., & Guallar, J. (2022). Nostalgia televisiva y programas de segmentos: la valorización de los archivos audiovisuales. Anuario ThinkEPI, 16. Disponible a <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2022.e16a11>.


El potencial creatiu de les imatges d'arxiu estimula la producció d'espais televisius en què la documentació audiovisual és l'element protagonista. En són exemples paradigmàtics els reportatges especials, centrats en algun tema d'actualitat o en alguna personalitat destacada. A les darreres dues dècades, però, ha augmentat l'ús d'imatges d'arxiu amb finalitats d'entreteniment. A aquesta rellevància hi ha contribuït l'èxit dels espais basats en segments, particularment els de nostàlgia televisiva i els anomenats programes de zàping.

La televisió tira de nostàlgia, i ho fa cada cop més. Recorre al rescat de records mitificats a la memòria social perquè així s'assegura l'expectació de l'audiència. Per això els darrers anys hem assistit també a una desfilada de resurreccions de sèries i concursos, i al consegüent retrobament dels seus protagonistes. Les sèries, en particular, treuen partit de l'arxiu a través d'episodis recopilatoris (clip shows), anomenats vulgarment capítols barats (economy chapters) per la rendibilitat que aporta el reciclatge d'extractes de capítols previs.

En un article publicat a l'Anuario ThinkEPI, Jorge Franganillo i Javier Guallar examinen des de la perspectiva de la documentació audiovisual el fenomen de la nostàlgia televisiva i els programes de segments, dos elements que han guanyat popularitat en els darrers anys entre la programació d'entreteniment i que posen en relleu el valor dels arxius audiovisuals.