Perceived barriers for distance teaching in higher education during the COVID-19 crisis: “I never did a video before”

1 comment

Boté-Vericad, Juan-José. (2021). Perceived barriers for distance teaching in higher education during the COVID-19 crisis: “I never did a video before”. Education for Information, 37(3), 377–397. Disponible a <https://doi.org/10.3233/EFI-200418>.


En aquest article es presenten els resultats d’ un estudi del cas a la Universitat de Barcelona durant el periode de confinament de Març de 2020 a Abril de 2020. Durant els primer 15 dies de confinament, l’investigador va produir 30 vídeos disponibles per la comunitat UB a la Plataforma STREAM I un panel de discussió a la comunitat Yammer també dintre de la UB. Aquests videos es podien accedir des de la pàgina de FAQS de la UB: https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/preguntes-frequents/index.html

a la pregunta Puc fer servir altres recursos per gravar àudio i vídeo que no siguin Skype Empresarial?

“Sí. Hi ha moltes eines disponibles per gravar àudio i vídeo fàcilment. El professor Juanjo Boté, de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, ha creat un canal de videotutorials per a la comunitat UB on explica com es pot fer: http://bit.ly/3cZibQY “

A partir dels correus electrònics dels professors i les seves preocupacions relacionades amb l'entrega de contingut educatiu, es va dissenyar una enquesta qualitativa. Les principals conclusions que es poden extreure són que els professors tenien una manca d’alfabetització digital assenyalant que no disposaven l’entrenament necessari per docència en línia, a banda de tenir manca de recursos tecnològics necessaris en aquells moments