Propostes dels professionals de la cultura a Catalunya per promoure la igualtat de gènere en el sector cultural

Barrios, Maite; Villarroya, Anna. (2021). “What is needed to promote gender equality in the cultural sector? Responses from cultural professionals in Catalonia”. European Journal of Cultural Studies. Disponible a: <https://doi.org/10.1177%2F13675494211048903>


El 24 d’octubre de 2021 es va publicar a la revista European Journal of Cultural Studies l’article “What is needed to promote gender equality in the cultural sector? Responses from cultural professionals in Catalonia” per Anna Villarroya, directora del CRICC, amb coautoria amb Maite Barrios, professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Aquest article posa en relleu que, malgrat la creixent evidència de les desigualtats relacionades amb la presència, la promoció professional i les condicions laborals de les dones en el sector cultural, així com dels factors que provoquen aquestes desigualtats, encara falta recerca i consens sobre les mesures clau que haurien d'aplicar-se per a reduir l'efecte d'aquestes desigualtats.

L'objectiu d'aquest estudi és identificar les mesures d'intervenció, tant en el sector públic com en el privat, que puguin ajudar a promoure la igualtat de gènere en el context català. A partir de la tècnica Delphi, iterativa en tres rondes, es pregunta als i les professionals de la cultura sobre les mesures que serien prioritàries per a aconseguir la igualtat de gènere en l'ocupació cultural.