Publicació del llibre "Visualisations and narratives in digital media. Methods and current trends"

1 comment

 

Freixa, Pere; Codina, Lluís; Pérez-Montoro, Mario; Guallar, Javier (ed.) (2022). Visualisations and narratives in digital media. Methods and current trends. Barcelona: DigiDoc Research Group & Ediciones Profesionales de la Información SL. Disponible a <https://doi.org/10.3145/indocs.2022.0>.


Els professors i investigadors del CRICC Mario Pérez-Montoro i Javier Guallar, en col·laboració amb Pere Freixa i Lluís Codina, han publicat el llibre Visualisations and narratives in digital media. Methods and current trends.


En aquest llibre es tracten les transformacions sense precedents dels mitjans digitals durant els darrers anys, puix que els mitjans digitals han generat noves formes narratives i relats periodístics fruit de combinar el potencial comunicatiu de la interacció i visualització.


Tractant-se d'un afer que no pot ser analitzat de forma aïllada, el llibre proposa una comprensió del mitjà digital abordant l'estudi dels textos interactius, el mitjà digital i el seu ecosistema a través de diferents perspectives. El mitjà digital modifica constantment les pautes que el defineixen, ja que els textos són dinàmics i muten, i els sistemes actuen per mitjà d'intel·ligència artificial, com a actor que recull i gestiona la informació. L'espai entre emissor i receptor sovint es barreja. És per això que la investigació del periodisme digital assumeix la transformació constant com a element de debat sobre mitjans i s'accepta com a característica de la cultura digital que defineix el camp de la comunicació.