Publicació de l'informe "Re|Shaping Policies for Creativity – Addressing culture as a global public good", amb la participació d'Anna Villarroya

1 comment

El passat 9 de febrer es va presentar a Paris, en el marc de la quinzena sessió del Comitè Intergovernamental per a la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, l'informe Global 2022 Re|Shaping Policies for Creativity – Addressing culture as a global public good de la UNESCO, en el qual s'exposen tendències mundials i recomanacions polítiques destinades a promocionar ecosistemes creatius diversos i inclusius que condueixin a un món sostenible de cara a l'any 2030. 

L'informe consta de quatre grans apartats, que giren al voltant de quatre objectius: promoure sistemes sostenibles de governança de la cultura; aconseguir intercanvis comercials equilibrats de béns i serveis culturals i incrementar la mobilitat dels artistes i professionals de la cultura; integrar la cultura en el marc del desenvolupament sostenible i, per últim, promoure els drets humans i les llibertats fonamentals. Cadascun d’aquests quatre grans apartats consta de diferents capítols escrits per investigadors i investigadores d’arreu del món. L’Anna Villarroya, directora del CRICC, és l’autora del capítol "Gender equality: one step forward, two steps back", en el que es fa un recull de mesures i iniciatives per a la igualtat de gènere portades a terme en els àmbits culturals i artístics arreu del món, així com una anàlisi de les dificultats que s'han presentat arran de la pandèmia.

Podeu accedir a la publicació clicant aquí