La representació dels personatges trans a les sèries de ficció: estudi de cas de la sèrie Euphoria

1 comment

Masanet, M.-J., Ventura, R., & Ballesté, E. (2022). Beyond the ‘Trans Fact’. Trans Representation in the Teen Series Euphoria: Complexity, Recognition, and Comfort. Social Inclusion, 10(2). Disponible a <https://doi.org/10.17645/si.v10i2.4926>.


Un article realitzat per la investigadora del CRICC, Maria-Jose Masanet, i els investigadors Rafael Ventura i Eduard Ballesté, de la Universitat Pompeu Fabra, analitza la representació del personatge de Jules de la sèrie Euphoria. L'estudi parteix de la contextualització de la situació actual en què el discurs anti-LGBTQ+ ha augmentat l'amenaça de violència contra les persones que no segueixen els mandats cisheteronormatius. Per fer front a aquesta dialèctica, els mitjans de comunicació poden oferir discursos alternatius i, en particular, proporcionar representacions LGBTQ+ més realistes i no estereotipades. Les representacions dels mitjans de comunicació es poden esdevenir, per tant, tant referents positius com negatius. D'una banda, poden oferir representacions estereotipades i limitades, però d'altra, també poden incloure representacions que poden convertir-se en models aspiracionals i millorar la visibilitat. L'objectiu d'aquest article és explorar aquesta segona perspectiva mitjançant l'anàlisi de la representació de Jules, el personatge femení trans de la sèrie nord-americana Euphoria que podem trobar a la plataforma HBO. Per fer-ho, els investigadors han realitzat una lectura en profunditat de la primera temporada de la sèrie. Els resultats mostren tres eixos de representació que s'allunyen de la representació tradicional dels personatges trans: (a) una narració que va més enllà del “fet trans” i presenta històries complexes i plurals; (b) la representació de l'individu trans com a element de valor i amor, allunyat del fetitxisme; i (c) un vincle entre l'àmbit trans i espais específics de comoditat i llibertat.