El Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura de la Universitat de Barcelona (en endavant, CRICC) és un centre de recerca adscrit a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, creat al 2017 a partir de la transformació de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura (OBLL) de la UB i de la seva obertura a tots els àmbits de recerca actualment actius a la facultat: informació i documentació, patrimoni documental, gestió de biblioteques i institucions culturals i comunicació audiovisual.

El CRICC és el resultat de la convergència entre l’OBLL i els diferents grups de recerca consolidats de la Facultat que existien en el moment de la creació del Centre: BIBES. Biblioteques, Educació i SocietatI-Viu: Grup d’Estudis Mètrics sobre el Valor i Ús de la Informació; i Cultura i Continguts Digitals: aspectes documentals, polítics i econòmics.

El CRICC té per objectius:

a) Consolidar i incrementar l’activitat investigadora dels membres del CRICC en línies de recerca conjuntes des d’una perspectiva interdisciplinar.

b) Coordinar les actuacions dels grups de recerca existents a la facultat i establir sinergies entre ells.

c) Fomentar la internacionalització de la recerca en els diversos àmbits d’especialització del CRICC.

d) Facilitar la presentació de projectes conjunts en convocatòries estatals i europees.

e) Incrementar la visibilitat i la difusió de la recerca en l’àmbit de la documentació, la informació, la comunicació i la cultura.

f) Potenciar la formació científica de joves investigadors i investigadores.

 

 El Quadern de presentació del CRICC està disponible a: http://hdl.handle.net/2445/156420