MIARMIAR

MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes) és una base de dades de revistes científiques que té per objectiu facilitar informació clau per a la seva identificació i anàlisi.  

MIAR inclou 46.000 publicacions, per a cadascuna de les quals s'analitza la seva presència a bases de dades (WoS, Scopus, DOAJ, etc.) i repertoris multidisciplinaris. A partir d'aquí s'adjudica a cada revista una valoració en funció de la difusió de la revista a diferents bases de dades d’índex i resum d'abast internacional i/o en repertoris d'avaluació de publicacions periòdiques. Això permet establir diversos llindars per comparar la presència de diverses revistes d’una mateixa matèria en diferents fonts d'informació de rellevància internacional. 

MIAR s'actualitza bimensualment, és integradora (mostra la visibilitat de les revistes en moltes i variades bases de dades), és col·laborativa (es poden fer comentaris i aportacions) i és transparent (l'algorisme de càlcul de l'ICDS és públic).  

MIAR és un instrument de suport per a les agències i organitzacions que volen avaluar revistes, ja que disposen de les dades sobre la identificació i la difusió de les revistes on es publiquen els treballs objecte d'avaluació.

 

PolDoc HispànicPolDoc Hispànic

PolDoc Hispànic és un directori en línia de polítiques de desenvolupament i gestió de col·leccions documentals, d’abast espanyol i hispanoamericà.

El directori espera recollir totes les polítiques de desenvolupament de col·leccions i documentació, relacionades amb aquest tema, de qualsevol unitat d’informació (biblioteca pública, biblioteca escolar, biblioteca universitària, biblioteca de recerca, biblioteca nacional, biblioteca patrimonial, centre de documentació especialitzat, etc.), pública o privada, i en qualsevol idioma, d’accés públic/lliure.

El projecte s’ha iniciat amb el recolzament de POLDOC, directori desenvolupat el 2004 per l’École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (Enssib) coordinat per Bertrand Calenge.

S’espera que, a mig i llarg termini, altres països amb projectes similars s’incorporin a una xarxa cooperativa. 

 

CartasVivasLogo CartasVivas

CartasVivas és una biblioteca audiovisual testimonial en línia gratuïta per al coneixement i el debat. Els fons d'aquesta biblioteca són vius i s'aniran ampliant amb l'objectiu de retratar pensadores, autores i artistes de segle XX en sèries de CartasVivas. Una CartaViva és un retrat audiovisual construït a partir de l'estudi d'aquestes dones i mitjançant l'actuació dramàtica d'excel·lents actrius. CartasVivas s'apropa a dones que van jugar un paper important durant el segle XX o van viure activament el context social i literari a Espanya o Llatinoamèrica. Mostra aportacions, contradiccions, dificultades, èxits, errors, llums i ombres. Aquí trobareu dones molt diferents, que van participar en la tensa modernitat del segle XX: veus de la història, memòria femenina feta imatge i veu.

Com treballem i quin és el nostre mètode? Triem dones que hagin sigut significatives i revisem la seva obra, trajectòria i escrits testimonials. En base a això, vam escriure un guió que resumeix el seu pensament. Ho veiem com una carta del passat al present. Transmet la seva veu al públic actual. Es tria una actriu que pugui donar-li vida, i s'elabora una proposta estètica coherent per a cada sèrie de CartasVivas. Alumnat i professorat treballen en equip des de la pre- fins a la post-producció. El dia de rodatge és un dia d'estudi en el qual intercanviem coneixements sobre història de la dona, memòria i comunicació audiovisual. La resta del temps flueix la comunicació entre les universitats de Barcelona i Exeter perquè el producte final sigui una sòlida eina d'accés a l'estudi de la nostra memòria.