El CRICC desenvolupa la seva activitat al voltant de línies d'investigació, algunes de les quals es troben integrades en grups de recerca consolidats.

En l'àmbit de l’organització interna, el CRICC disposa d’un Consell de Direcció, conformat pel Director i la Secretaria del centre, juntament amb representants de les línies d’investigació.

Cada línia concreta en plans operatius anuals el pla triennal del CRICC. Actualment està en vigor el pla 2017-2019.

 

Xarxa%20CRICC.jpg