Activitats

Visites a biblioteques públiques

Un any més, reprenem les activitats docents dels dimecres i, conseqüentment, les visites a  centres en el marc de l'assignatura Introducció als sistemes d'informació i documentació. La primera visita tindrà lloc el dimecres 10 d'octubre. Els alumnes del grup del matí aniran a la biblioteca Jaume Fuster i a la biblioteca Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles i el grup de la tarda visitarà la biblioteca Gòtic-Andreu Nin.