Professorat

Assumpció Estivill, autora de la traducció al català de la ISBD consolidada

La Biblioteca de Catalunya acaba de publicar la versió catalana de l’edició consolidada de la ISBD: International Standard Bibliographic Description.

Assumpció Estivill es pregunta a la introducció si —ara que la comunitat angloamericana acaba de posar en marxa el nou codi RDA— té sentit publicar la traducció catalana del text de l’IFLA. Respon afirmativament, argumentant que les biblioteques catalanes continuen usant la ISBD per a la part descriptiva del registre, i que, si bé en el futur no hi cap opció realista al marge de la RDA, disposar del text català de la ISBD permetrà afinar les concrecions per a la seva aplicació.

La versió catalana de la norma, que inclou alguns exemples en català, es pot consultar a: http://www.bnc.cat/Professionals/Catalogacio/Publicacions-tecniques i properament estarà també disponible al web de l'IFLA.