Activitats

BOBCATSSS 2014 i la sostenibilitat

El tema principal de BOBCATSSS 2014 va ser la sostenibilitat —«Library (r)evolution: promoting sustainable information practices». Coherents amb el lema que presidia el congrés, i amb la col·laboració de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB (OSSMA), el comitè organitzador va mirar d’implantar una sèrie de mesures que tenien l’objectiu d’incloure la sostenibilitat de forma pràctica en les activitats del congrés, minimitzar la generació de residus, reduir el consum d’energia als espais on es desenvolupaven les sessions i, en definitiva, incrementar la sensibilització ambiental dels participants. Al blog de l’OSSMA, trobareu informació detallada sobre aquestes accions, i l’informe detallat que Òscar Marcos va presentar a la sessió de clausura del congrés.