Activitats

Dotze estudiants de la Facultat fan pràctiques d’estiu a l’estranger

L'assignació inicial de places de pràctiques d'estiu a l'estranger va beneficiar setze alumnes de la Facultat. Onze d'aquests alumnes són estudiants del grau d'Informació i Documentació, quatre del postgrau de Llibreria, i un del màster de Gestió de Continguts Digitals. Les places han estat ofertes per deu institucions diferents, de vuit ciutats d'Europa, Amèrica i Àsia. Inesperadament, però, els dos centres vinculats a l'Instituto Cervantes (Londres i Tòquio), que havien d'acollir quatre alumnes, van cancel·lar les seves places com a conseqüència d'un procés de revisió de la tramitació de convenis de cooperació educativa amb universitats públiques. Tot i aquest entrebanc, des de la Facultat s'ha treballat per a oferir alternatives en forma de voluntariat a les places cancel·lades i, finalment, un total de dotze alumnes tenen l'oportunitat de gaudir d'una experiència acadèmica i personal sense parió entre els mesos de juny i setembre. Cal destacar que, en aquesta edició, s'ha incorporat a l'oferta una ONG, l’associació Una Biblioteca para mi Pueblo (UBiP), que treballa per a l'organització de biblioteques públiques en zones rurals de Perú. Dos alumnes col·laboraren amb aquest projecte solidari. Aprofitem l'avinentesa per agrair un cop més l'ajuda econòmica que la Fundació Banc de Sabadell proporciona als estudiants que participen en aquest programa de mobilitat que coordina el professor Miquel Centelles