Campus

Visita d’una professora colombiana

El passat divendres, 19 de febrer, ens va visitar Paula Andrea Ramírez, professora i vicedegana de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquía (Medellín, Colòmbia) entre l’any 2000 i el 2013. La visita tenia l’objectiu de conèixer de primera mà els nostres plans d’estudis de grau i de màster, ja que actualment la professora Ramírez participa en la creació d’un nou títol universitari de Biblioteocnomia i Documentació per a una altra universitat pública de Colòmbia.