Activitats

Reportatge en vídeo sobre el projecte eMEDIA

El projecte eMEDIA va assolir el curs passat l’objectiu d’engegar, a Túnisia, un màster de periodisme multisuport. Per donar a conèixer els fruits d’aquesta experiència de cooperació universitària, se n’ha produït un reportatge. La peça es presentarà a Brussel·les, el 26 de gener, a la reunió anual que l’Agència Executiva per a l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA) organitza amb les institucions beneficiàries, i es pot veure en línia.

Aquest projecte internacional, finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Tempus, promou l’ensenyament del periodisme multisuport en una perspectiva euromediterrània. Per part de la Facultat, hi participen els professors Lydia Sánchez, Jorge Franganillo, Mario Pérez-Montoro, M. Àngels García i Sergio Villanueva, i l’ajudant de recerca Seda Atabay.