Professorat

Conferència d’Ernest Abadal sobre “open peer review”

El passat 28 de març de 2022, el professor de la FIMA Ernest Abadal va impartir una conferència al VIII Taller Nacional de Publicación Científica en Ciencias de la Salud, organitzat pel Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (Cuba) i en el qual participaven editors de revistes acadèmiques cubanes. La conferència duia per títol “Open peer review: casos prácticos y recomendaciones para editores” i va analitzar els avantatges i els inconvenients de la incorporació de models oberts de revisió per experts i també la seva recepció per part d’autors i editors.