Campus

Quatre beques per assistir a la DECriS Summer School on Information Science a Hildesheim (Alemanya)

Entre el 21 i el 26 d’agost de 2022 se celebrarà a Hildesheim (Alemanya) la DECriS European Summer School on Information Science (DESS 2022), organitzada pel centres següents: Stiftung Universität Hildesheim (Alemanya), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek (Croàcia), Universitat de Barcelona, Universitet po Bibliotekoznanie i Informacionni Tehnologii (Bulgària) i SRCE-University of Zagreb Computing Centre (Croàcia).

Es tracta d’una escola d’estiu adreçada a estudiants de grau i a titulats recents interessats a continuar els seus estudis de màster en l’àmbit de la Informació i la Documentació. L’escola és una de les activitats del Projecte DECriS, finançat pel programa Erasmus+ (Project: 2020-1-HR01-KA226-HE-094685) i en el qual participen els professors de la Facultat Sílvia Argudo, Juanjo Boté, Gema Santos, Cristóbal Urbano i Aurora Vall.

El Programa de l’Escola d’Estiu (DESS 2022) està ja disponible i combina activitats d’extensió cultural i visites, juntament amb activitats acadèmiques que es desenvoluparan en anglès en les àrees següents:

  • Advances in information science
  • Research methodology in information science
  • Principles of information seeking and retrieval
  • Evaluation of information services
  • Preservation management of written heritage

Els beneficis de participar en aquestes activitats d’intercanvi sota el Programa Erasmus+ són nombrosos tant des del punt de vista de l’adquisició de coneixements, com des del punt de vista del rodatge que s’obté en habilitats de comunicació en un entorn internacional. Podeu veure els assistents i la ressenya de la DESS 2021 a Osijek al Butlletí de la Facultat.

Per tal de facilitar l’assistència dels alumnes, el projecte ha dotat amb quatre beques (ampliables en cas de major disponibilitat de places) destinades a alumnes de la Universitat de Barcelona, que inclouen el cost del desplaçament, inscripció, allotjament i manutenció durant la setmana que dura l’Escola.

Requisits: Per sol·licitar una de les beques cal ser titulat del curs 2020-21, o estudiant de 3r o 4t, en algun dels graus de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (FIMA) de la Universitat de Barcelona (UB). També ho poden sol·licitar alumnes d’altres graus de la UB que acreditin haver demanat informació d’alguna de les titulacions de màster de la FIMA.

Sol·licitud: S’ha d’enviar no més tard del dia 15 de maig per correu electrònic al coordinador UB del projecte DECriS (Cristóbal Urbano: urbano@ub.edu), indicant al tema del missatge “Escola Estiu DECriS (DESS 2022)” i adjuntant:

  • Formulari de sol·licitud
  • Curriculum vitae en anglès (màxim, tres pàgines; s’agrairà que es presenti en format Europass: https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv).
  • Expedient acadèmic que inclogui la nota mitjana.
  • Carta de presentació en anglès (màxim, una pàgina) amb els motius que justifiquen la sol·licitud i l’interès de la persona candidata per cursar estudis de màster en l’àrea d’Informació i Documentació.
  • Evidència d’haver rebut informació d’algun dels màsters de l’àrea d’Informació i Documentació per part dels respectius coordinadors (en el cas d’estudiants que no siguin de la FIMA).

Nota: Els sol·licitants es comprometen a complir les condicions d’entrada a Alemanya en matèria de vacunació contra la COVID-19.

Més informació: https://decris.ffos.hr/news/