Campus

Novetats a MIAR Live 2022

MIAR (https://miar.ub.edu) és una matriu de dades procedents de més de 100 repertoris de revistes i bases de dades d’indexació i resum internacionals (de citacions, multidisciplinàries o especialitzades), que s’elabora amb el propòsit de facilitar informació útil per a la identificació de revistes científiques i l’anàlisi de la seva difusió. Compta amb registres de més de 48.000 revistes. S’actualitza trimestralment (març, juny, setembre i desembre) en la versió Live i s’ofereix una edició tancada per a cada any des de 2008. L’equip que manté MIAR està format pels professors de la FIMA Josep Manuel Rodríguez-Gairín, Marta Somoza i Cristóbal Urbano i l’estudiant de la Facultat Ana Carballo.

MIAR Live 2022 presenta una novetat important respecte d’anys anteriors: s’ha eliminat l’indicador ICDS (índex compost de difusió secundària), que únicament es mostrarà com a informació d’arxiu per a les edicions tancades des de l’any 2008 al 2021. En la nova edició es presenta la informació de les revistes indicant en quines bases de dades i repertoris apareixen, sense establir un valor numèric que convidi a realitzar-ne rànquings respecte als títols de la seva mateixa especialitat. Com a resum de la difusió de la revista, en la fitxa es mostra l’expressió “cN+mN+eN+xN”  que descriu les “N” ocurrències que s’han observat en les quatre categories de fonts analitzades: bases de dades de citacions (c), multidisciplinàries (m), especialitzades (e) o recursos d’avaluació (x).

Aquest canvi respon a la voluntat de fer de MIAR un agregador d’informació procedent de fonts diverses, per tal de donar suport a autors, editors i altres agents en la identificació, caracterització i anàlisi de revistes, sense oferir el càlcul de cap indicador bibliomètric a partir de la informació recollida.