Activitats

Reconeixement a la tasca de la comunitat universitària durant la covid

El passat 18 de maig de 2022 es va celebrar un acte al Paranimf de la Universitat de Barcelona per reconèixer la tasca de la comunitat universitària durant la covid. Durant l’acte, es va fer un reconeixement públic de l’alumnat, el PAS i el PDI i les persones que encapçalen els vicedeganats d’àmbit acadèmic de totes les facultats de la UB van recollir una placa de reconeixement perquè cada centre la pogués col·locar als seus espais.

Per part de la FIMA, va recollir la placa de mans del rector la vicedegana acadèmica Marina Salse.