Campus

Convocatòria d’investigador predoctoral per al projecte Women and Wikipedia

S’ha obert una convocatòria de concurs públic per proveir un contracte de personal investigador predoctoral en formació del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual, finançat pel projecte de recerca “Women and Wikipedia: Analysis of the Gender Gap (W&W)“, (PID2020-116936RA-I00), dirigit per la professora de la FIMA Núria Ferran-Ferrer.

Les persones interessades tenen tota la informació de la convocatòria a la seu electrònica de la UB.