Campus

Visita de Tomislav Jakopec de la Universitat d’Osijek

Amb motiu d’una mobilitat Erasmus de professorat, aquesta setmana ha visitat la FIMA el professor Tomislav Jakopec de la Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Cròacia). Tomislav Jakopec és professor del Departament de Ciències de la Informació de la Facultat d’Humanitats i Ciències Socials d’Osijek i professor en assignatures de tecnologia aplicada a la informació. 

Durant la setmana ha impartit classes a 1r de grau de Gestió d’Informació I Documentació Digital, de l’assignatura Informació i formats digitals. També ha fet la xerrada al CRICC “The growing information technology sector in Osijek and Slavonia region” el passat 11 d’octubre de 2022, on ha exposat els canvis i reptes que han suposat les tecnologies de la informació dintre dels estudis de postgrau en Ciències de la Informació a Osijek i la seva relació amb el mercat laboral.