Professorat

Professorat de la FIMA, a la jornada sobre Ciència Oberta: Biblioteques i Ciència Ciutadana

Els professors de la FIMA Ángel Borrego, Núria Ferran, Gema Santos i Anna Villarroya han participat el passat 6 d’octubre de 2022 a la 3a jornada sobre Ciència Oberta: Biblioteques i Ciència Ciutadana, organitzada pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i el Centre de Recerca, Informació, Comunicació i Cultura (CRICC) de la Universitat de Barcelona.

Anna Villarroya va encetar la jornada donant la benvinguda, en qualitat de directora del CRICC, i conjuntament amb Carles Lalueza, director de l’MCNB, i Pilar Cuerva, cap del Centre de Recerca i Coneixement del MNAC. Núria Ferran va ser l’encarregada de conduir la taula rodona “Les biblioteques com a agents clau de la ciència oberta”, en la qual van intervenir els professors Ángel Borrego i Gema Santos i el responsable de Gestió del Coneixement i Sistemes d’Informació en R+D de la Generalitat de Catalunya, Xavier Lasauca.

Ángel Borrego va presentar la ponència “El suport bibliotecari a la recerca en un context de ciència oberta”, explicant com els bibliotecaris estan participant en la recerca en ciència oberta, oferint serveis de suport a la recerca, però també com a membres i coautors dels equips investigadors. Gema Santos va continuar amb “Biblioteques acadèmiques i ciència oberta: aspectes facilitadors i barreres”, compartint els resultats d’un estudi realitzat dins el projecte de recerca estatal Open Science Spain. L’estudi analitza les percepcions del professional bibliotecari de REBIUN respecte els factors facilitadors i barreres, grau de coneixement i formació en ciència oberta. La jornada, que va ser seguida a Twitter (#3aJornadaCiènciaMuseus), també va comptar amb Lluís Anglada, director de Ciència Oberta del CSUC, i altres professionals de biblioteques públiques, que van parlar de les biblioteques mil·lenàries i la ciència ciutadana.