Campus

Presentació de projectes amb perspectiva de gènere als Dimecres del CRICC

El passat 19 d’abril de 2023 va tenir lloc una nova sessió dels «Dimecres del CRICC», en la qual es va tractar sobre la perspectiva de gènere en la recerca que es porta a terme a la Facultat. Representants de quatre dels projectes de recerca en marxa actualment a la Facultat van presentar breument la seva investigació i les estratègies que utilitzen per introduir la perspectiva de gènere en el dia a dia dels projectes.

Mari Vállez, professora del grau en GIDD i vicedegana de Qualitat de la Facultat, va presentar el projecte «Parámetros y estrategias para incrementar la relevancia de los medios y la comunicación digital en la sociedad: curación, visualización y visibilidad», que es troba en fase inicial. El projecte busca trobar eines per incrementar la visibilitat de la informació de qualitat davant de la saturació actual en els mitjans mitjançant tres estratègies: la curació, la visualització i la visibilitat dels continguts.

Sergio Villanueva i Hibai López, professors del grau en CAV, van presentar el projecte «Media4Teach: la educación mediática y la dieta informativa como indicadores de la capacidad de análisis crítico de contenido informativo en futuros maestros». El projecte busca veure quin impacte té el fet que el professorat tingui o no una bona formació mediàtica, i analitza com s’incorpora l’alfabetització mediàtica en els currículums d’educació secundària.

Lluís Bonet, professor a la Facultat d’Economia i Empresa, va presentar el projecte europeu «CHARTER: cultural heritage actions to refine training, education and roles», que té per objectiu promoure, protegir i millorar el patrimoni cultural europeu. Actualment el projecte es troba en fase de contrastar resultats de recerca.

Finalment, Candela Ollé, professora de Ciències de la informació i de la Comunicació a la UOC, va presentar el projecte «Ciencia abierta en España: la transición hacia un nuevo modelo de investigación». Aquest projecte proposa nous models per a la recerca en ciència, amb dades obertes, recursos educatius oberts i noves polítiques.

La incorporació de la perspectiva de gènere en aquests projectes es porta a terme en diversos aspectes: en la selecció de les mostres de les anàlisis, a l’hora de tenir en compte autories, temàtiques i incorporació del llenguatge inclusiu en els continguts analitzats, incloent-hi gèneres no binaris a l’hora de fer qüestionaris i tallers per incorporar-los a les estadístiques, o tenint en compte la paritat en posicions de lideratge, entre altres.

La sessió va acabar amb un torn de preguntes i un interessant debat on els presents van compartir coneixements, experiències i curiositats sobre com incorporen la perspectiva de gènere en el plantejament inicial i en el dia a dia dels seus projectes de recerca.