Campus

Convocatòria d’una beca de col·laboració de suport al projecte de transferència EBE-Clips-LMI de l’equip Learning, Media and Social Interactions de la Facultat d’Educació

La Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals ha publicat una oferta de beca de col·laboració de suport al projecte de transferència EBE-Clips-LMI de l’equip Learning, Media and Social Interactions de la Facultat d’Educació per dur a terme les funcions següents:

  • Col·laboració en l’elecció de les eines per a la creació de vídeos.
  • Suport en els processos d’edició de vídeo.
  • Col·laboració en les tasques de pujada dels vídeos a Vimeo.
  • Participació en les sessions de l’equip Learning, Media & Social Interactions (LMI) sobre el projecte de transferència EBE-Clips-LMI.

Amb els requisits següents:

  • Ser estudiant del grau en Comunicació Audiovisual de la UB.
  • Haver superat 120 crèdits del grau i no tenir matriculats més de 180 crèdits.
  • Acreditar documentalment el nivell d’anglès B2 adjuntant el certificat de nivell avançat d’anglès B2 del MCER (First Certificate o equivalent). 

El període de presentació de les sol·licituds va del 16 al 31 de maig de 2023.

Més informació