Campus

Taller sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere a la docència a la FIMA

El passat 14 de juny de 2023, es va dur a terme a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals un taller d’iniciatives sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere en la docència als graus que s’imparteixen a la FIMA. Aquesta activitat s’emmarca en el projecte GEMPIMS: Gender Perspective Mentoring Program in Information and Media Studies (convocatòria REDICE-22), que proposa una recerca col·laborativa basada en la mentoria al professorat que vol introduir la perspectiva de gènere en les seves assignatures a partir del curs 2023-24.

El taller, al qual van participar tant professorat de GIDD com de CAV, es va organitzar en dues parts clarament diferenciades. A la primera, més teòrica, es van explicar conceptes clau (què significa i què implica incorporar la perspectiva de gènere en l’activitat docent), i es van presentar els dos projectes sobre aquest tema que actualment s’estan duent a terme a la Facultat (GENDIMS i GEMPIMS). A la segona part, i ja en format taller d’experiències, el professorat que havia participat prèviament a les mentories, va compartir, amb la resta d’assistents, les diverses iniciatives que ha dut a terme al llarg d’aquest curs o que preveu realitzar properament. L’objectiu principal era que aquest intercanvi esdevingués font d’inspiració per a la creació d’activitats o elaboració de recursos relacionats amb l’aplicació de la perspectiva de gènere a la docència mitjançant un aprenentatge col·laboratiu.