Professorat

Defunció de Lis Costa, antiga professora de CAV

Lis Costa Giménez va morir el passat 13 de juny de 2023, a l’edat de 64 anys, després d’una llarga malaltia. Doctora en Filologia Catalana, era professora titular del Departament d’Educació Lingüística i Literària de la UB. Havia impartit docència als graus en Comunicació Audiovisual (del qual va ser-ne cap d’estudis entre 2006 i 2011), en Educació Primària i Infantil i al màster en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua. Impartia assignatures relacionades amb la comunicació oral i escrita, la poesia visual, la literatura, el videoart i els projectes audiovisuals.

Era membre del grup de recerca Poció (Poesia i Educació) de la Universitat de Barcelona, on investigava sobre poesia experimental. Aquest grup va crear el projecte Viu la poesia, que recull en forma de web gairebé un miler de poemes, amb propostes didàctiques, vídeos dels poetes i exercicis interactius. El 1991 va fundar i codirigir Habitual Video Team, associació dedicada a la realització de vídeos al voltant de la música i la poesia experimentals, dins del qual va crear, el 2012, Summa, un arxiu de vídeos de música i poesia experimentals, amb més de 1.200 gravacions. També era l’ànima de mostres i festivals de videocreació, com Flux, festival de vídeo d’autor (des del 2000) i Influx, festival de vídeo i arts escèniques (des del 2014). Descansi en pau.