Professorat

Jordi Andreu, nou secretari acadèmic de l’IDP-ICE

Des del 8 de de juny de 2023, el professor Jordi Andreu i Daufí ocupa el càrrec de secretari acadèmic de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona. Com a membre de l’equip directiu, el professor Jordi Andreu i Daufí exercirà la secretaria del Consell de Direcció i la Junta de Direcció de l’IDP-ICE, emetrà les certificacions i documentació oficial de l’Institut, gestionarà el sistema documental de l’entitat i altres funcions que li siguin encarregades per la directora de l’IDP-ICE.