Professorat

Mari Vállez, membre d’un tribunal de tesi

La professora Mari Vállez va participar, el passat 21 de juliol de 2023, al tribunal que va avaluar la tesi de María Alejandra Campos Salvà «Comunicación efectiva de la ciencia a audiencias amplias: ¿una obligación, un reto o una oportunidad?», dirigida per Lluís Codina i Rafael Pedraza Jiménez, que es va presentar al Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. El tribunal estava format, a més de Mari Vállez, pels professors Mar Iglesias García, de la Universitat d’Alacant, i Pere Freixa i Font, de la Universitat Pompeu Fabra. La doctoranda va presentar la seva recerca que explora el concepte de comunicació efectiva de la ciència per arribar a audiències àmplies, en el context de la recerca finançada amb fons públics, concretament de la UE. S’utilitza l’estudi de cas múltiple per veure com s’estan comunicant els projectes finançats per la UE. Tot això ha permès a la doctoranda desenvolupar una eina conceptual que pot ajudar els equips de recerca, no necessàriament experts en comunicació, a idear, planificar, gestionar i avaluar un pla de comunicació dinàmic-estratègic de la ciència.