Campus

Jordi Serra defensa la seva tesi doctoral

El divendres 2 de febrer de 2024, Jordi Serra ha defensat la tesi doctoral «El rol de la sèrie documental en entorns de gestió dadificats: una proposta metodològica en el marc de la governança de la informació», que ha estat dirigida pel professor de la FIMA Miquel Térmens.

El tribunal ha estat integrat pels doctors Joan Pérez Ventayol (UAB), Núria Jornet Benito (FIMA UB) i Vicenç Ruiz Gómez (Parlament Europeu).