foto grupal projecte charmeu fima 2024
Activitats

Presentació dels projectes finals del màster CHARM-EU a la FIMA

Durant els dies 31 de gener i 1 i 2 de febrer de 2024 ha tingut lloc a la Sala d’Actes de la FIMA la presentació dels projectes finals del màster Global Challenges for Sustainability desenvolupat per l’aliança CHARM-EU.

Aquest màster inclou un format de projecte final molt innovador anomenat capstone, que suposa que els projectes es realitzen en grups de cinc estudiants que resolen un repte social proposat per un agent social. Aquest repte es transforma en una pregunta de recerca de la qual es desprenen projectes de recerca individuals. Un cop desenvolupades les recerques individuals, els resultats es posen en comú per desenvolupar una aplicació o producte social que respongui al repte plantejat per l’agent social.

Els grups d’estudiants tenen dues supervisions: una de no acadèmica, que prové de l’agent social que proposa el repte, i una d’acadèmica que prové d’una de les cinc universitats implicades en el màster. En aquesta edició, el professor de la Facultat Juanjo Boté ha actuat com a supervisor acadèmic d’un dels grups.