Bibliotecaris, a les municipals

Seguint el que ja comença a ser una tradició, hem pogut llegir al bloc Bibliotecari: professió de present i de futur la relació de bibliotecaris que es presenten a les pròximes eleccions municipals que tindran lloc el 24 de maig de 2015. Lògicament, hi trobem molts noms coneguts, ja que quasi bé tots han estat, en un moment o altre, estudiants de la Facultat, però tenim tres persones que hi estan o hi han estat especialment vinculades: Mercè Bosch —directora entre 1991 i 1994 del que llavors era l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació—, Àngels Massísimo —professora fins al curs 2012-13—,  i Cristina Prieto —actual becària d'informàtica.

Seccions

Jubilació de la professora Angels Massísimo Anna Rubió dj., 19/09/2013 - 18:03

La professora Àngels Massísimo s’ha jubilat aquest mes de setembre després de gairebé 30 anys d’activitat docent a la Facultat. El 1984 va ingressar, per exercir-hi de professora, a l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, on des de llavors ha impartit assignatures relacionades sobretot amb la gestió de biblioteques, el màrqueting i la qualitat. En el període 2005-2009, Àngels Massísimo va presidir l’IFLA Management & Marketing Section, tot i que ja estava vinculada a la Secció des de 1999, primer com a membre del Standing Committee (1999-2003) i després com a corresponding member (2003-2005). Així mateix, l’Àngels va ser vocal del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya entre el 1995 i el 1998 com a membre de la Junta presidida per Carme Mayol.

Seccions

Àngels Massísimo, coordinadora de l'edició d'un recull d'estudis sobre màrqueting publicat per l'IFLA Anna Rubió dv., 05/07/2013 - 16:28

La professora Àngels Massísimo ha coordinat, juntament amb Dinesh K. Gupta i Christie Koontz, l’edició de l’obra Marketing library and information services II: a global outloock, que correspon al núm 159 de les IFLA Publications Series. Recordem que l’any 2006 ja va aparèixer el primer volum d'aquesta obra: Marketing library and information services: international perspectives. Àngels Massísimo forma part del standing committee de la secció Management and Marketing de l’IFLA.

Seccions

Segona edició de les «Directrius per a materials de Lectura Fàcil» Anna Rubió dj., 24/05/2012 - 16:02

S'acaba de publicar la segona edició de les Directrius per a materials de Lectura Fàcil que coediten el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i l’Associació Lectura Fàcil. Aquestes directrius promogudes per l'IFLA tenen l'objectiu de descriure els productes de Lectura Fàcil, contribuir a identificar-ne els destinataris, i fer suggeriments a les editorials i a les institucions que atenen aquesta mena de col·lectius. La versió catalana ha estat feta per Àngels Massísimo i Carme Mayol, i la revisió ha corregut a càrrec de Núria Palomar i Amadeu Pons.

Seccions