Bibliotecaris, a les municipals

Seguint el que ja comença a ser una tradició, hem pogut llegir al bloc Bibliotecari: professió de present i de futur la relació de bibliotecaris que es presenten a les pròximes eleccions municipals que tindran lloc el 24 de maig de 2015. Lògicament, hi trobem molts noms coneguts, ja que quasi bé tots han estat, en un moment o altre, estudiants de la Facultat, però tenim tres persones que hi estan o hi han estat especialment vinculades: Mercè Bosch —directora entre 1991 i 1994 del que llavors era l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació—, Àngels Massísimo —professora fins al curs 2012-13—,  i Cristina Prieto —actual becària d'informàtica.

Seccions

Jubilació de la professora Angels Massísimo

La professora Àngels Massísimo s’ha jubilat aquest mes de setembre després de gairebé 30 anys d’activitat docent a la Facultat. El 1984 va ingressar, per exercir-hi de professora, a l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, on des de llavors ha impartit assignatures relacionades sobretot amb la gestió de biblioteques, el màrqueting i la qualitat. En el període 2005-2009, Àngels Massísimo va presidir l’IFLA Management & Marketing Section, tot i que ja estava vinculada a la Secció des de 1999, primer com a membre del Standing Committee (1999-2003) i després com a corresponding member (2003-2005). Així mateix, l’Àngels va ser vocal del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya entre el 1995 i el 1998 com a membre de la Junta presidida per Carme Mayol.

Seccions

Àngels Massísimo, coordinadora de l'edició d'un recull d'estudis sobre màrqueting publicat per l'IFLA

La professora Àngels Massísimo ha coordinat, juntament amb Dinesh K. Gupta i Christie Koontz, l’edició de l’obra Marketing library and information services II: a global outloock, que correspon al núm 159 de les IFLA Publications Series. Recordem que l’any 2006 ja va aparèixer el primer volum d'aquesta obra: Marketing library and information services: international perspectives. Àngels Massísimo forma part del standing committee de la secció Management and Marketing de l’IFLA.

Seccions

Segona edició de les «Directrius per a materials de Lectura Fàcil»

S'acaba de publicar la segona edició de les Directrius per a materials de Lectura Fàcil que coediten el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i l’Associació Lectura Fàcil. Aquestes directrius promogudes per l'IFLA tenen l'objectiu de descriure els productes de Lectura Fàcil, contribuir a identificar-ne els destinataris, i fer suggeriments a les editorials i a les institucions que atenen aquesta mena de col·lectius. La versió catalana ha estat feta per Àngels Massísimo i Carme Mayol, i la revisió ha corregut a càrrec de Núria Palomar i Amadeu Pons.

Seccions