Miquel Centelles condueix un seminari al Center for Informatics Research in Science and Scholarship de la University of Illinois

En el context de la seva estada d'immersió lingüística a la Graduate School of Library and Information Science de la University of Illinois (Urbana-Champaign), el professor Miquel Centelles ha estat convidat a conduir el seminari «Providing services to all kind of users through semantic approaches to the data» al Center for Informatics Research in Science and Scholarship, on presentarà els projectes en què treballa actualment, vinculats als grups de recerca de la Facultat Adaptabit i Cultura i Continguts Digitals i a l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP).

Seccions