Una nova publicació dels Serveis Lingüístics de la UB: criteris per a la redacció dels TFG i TFM

El Serveis Lingüístics de la UB acaben de publicar un recurs adreçat als estudiants que recull criteris, recomanacions i recursos per redactar els treballs finals de grau i de màster. Aquesta eina s'afegeix a moltes altres de molt útils que ens proporciona el CUB, el llibre d'estil de la UB.

Seccions